Svaret er samarbeid

DEBATT: Samarbeidspartiene er tydelige på at kraftige kutt i klimautslippene er nødvendig.

Av: Rune Askeland. Leder Utvalg for Miljø og Utbygging. Kommunestyrerepresentant Stavanger.

Det nærmer seg sommerferie. PC og sakspapirer skal gå inn i et avstandsforhold til meg i noen uker. Rådhuset skal byttes ut med naturopplevelser og tid med de nærmeste. Men først noen ord om dette halvåret.

For Miljøpartiet De Grønne er dette den første sommeren etter at vi ble en del av flertallet i Stavanger. For oss var det viktig at dette samarbeidet dytter Stavanger i rett retning i klimapolitikken. De samarbeidende partiene er tydelige på at kraftige kutt i klimautslippene er nødvendig. Uten et godt samarbeid mellom parti og mellom politikere, så kommer vi ingen vei. MDG er et solid styringsparti som finner de gode løsningene sammen med andre. Samarbeid er svaret både lokalt og internasjonalt. Både om korona og klima.

Utvalg for miljø og utbygging har hatt et travelt halvår med over 100 saker til behandling, her følger en liten oppsummering av året så langt med et utdrag av sakene vi har behandlet:

 • Byromstrategi Stavanger sentrum: Plan for hvordan vi ønsker at de ulike byrommene skal utformes. Vi ønsket mer trær, mindre bil og bedre tilrettelagt for syklister.

 • Tjensvoll torg: Nå satses det og det kommer lekemuligheter, gode sitteplasser og mye grønt. I tillegg skal belysningen bli mye bedre.

 • Auglend skolegård: Auglend får et nytt flott uteområde. Vi vedtok og at Stavanger kommune skal sette i gang et arbeid for å kunne ta i bruk det miljøvennlige ökocolor som substitutt til gummi som fallunderlag.

 • Årsprogram 2020 - Park og vei: En oversikt over de viktigste tiltak som skal gjennomføres eller arbeides med i 2020. De politiske prioriteringene, som kom i budsjettvedtaket, gjaldt blant annet: Flere offentlige toalett, markagrense rundt Sørmarka, å legge bedre til rette for uorganisert idrett og aktivitet, prøveprosjekt om «bilfritt Vågen», flere strakstiltak i barnehager og skoler og mer penger til rehabilitering av Kongsgata. Utvalget bestilte en sak til utvalget om kommunens truede dyrearter og tiltak for å øke bestandene.

 • Parkering for Gamlingen: Vi ble enig om en parkeringsordning ved Siffen og Tjensvoll gravlund. Samtidig skal vi sørge for en bedre trafikksikkerhet ved Siffen.

 • Oppfølging av tiltak i ladestrategien: Vi skal legge trykk på å etablere flere ladepunkter for elbiler.

 • Vann og avløp Årsplan 2020: En sak som beskriver en kommune som er svært ambisiøs når det gjelder utskifting av gamle vann og avløpsrør.  

 • Teknikken barnehage: Våland skal få en ny etterlengtet barnehage.

 • Videreutvikling av Nytorget: Nytorget er viktig. Nå blir det grønt, trivelig og en pulserende del av Stavanger sentrum. De samarbeidende partiene har prioritert Nytorget med flere millioner i årets budsjett.

 • Kannik skolegård: Skolegården ble noe dyrere, men utvalget valget å prioritere skolegården. Viktig for elevene og Kannik skole.

 • Galeivågen: Kommer en ny park med plass til konserter, tivoli og andre gode ting som kommer innbyggerne på Hundvåg til gode.

 •  Stimuleringsmidler til frivillige organisasjoner 2020: Her ble det delt ut noen midler til gode lokale organisasjoner.

 • Utvidelse av Lindøy kai: Kaien blir noe utvidet for å legge til rette for elektrisk hurtigbåt

 • Lekeplass på Valberget: Gode tiltak for barn og familier i sentrum er viktig. Det kommer en flott lekeplass på Valberget.

 • Byhaugen lekeplass: En spennende lekeplass som blir bygget på initiativ fra innbyggere i nærområdet.

 • Møbleringsplan Pedersgata: Pedersgata skal bli finere med blomster, små benker og nyttige planter og trær.

 • Handlingsprogram. Investeringer. Park og vei 2020: Sak som inkluderer 200 ulike prosjekt. Den inneholder rehabilitering av veier, belysning, trafikksikringstiltak, opparbeidelse av miljøgater/gatetun, tiltak på Arneageren, fjerning av parkeringsplasser, skape mer liv på Hillevåg torg, trafikksikring av Åmøyveien, reparere terrengrutsjebanen i Bjergsted, oppgadering av lekeplasser, Lervigparken m.m.

 • Tiltaksrapport for fjerning av forurenset sjøbunn i Galeivågen/Jadarholm: Viktig å sette inn tiltak for en bedre sjøbunn.

 • Brannvogner på ikke-landfaste øyer i Finnøy.

 • Sjernarøy, Halsnøy, Fogn og Ombo: Viktig å ha en god brannberedskap på øyene våre.

 • Vaulen skole nybygg og utvidelse: Et solid flertall i utvalget ønsker å bygge Nye Vaulen skole på eksisterende tomt. Elevene fortjener en skole innen kort tid. Det er for mange usikkerhetsmomenter med tomten til Mariero.

 • Rehabilitering kunstgressbaner: Stavanger skal søke om å bli en forsøkskommune for miljøvennlig kunstgress.

 • Hjertesoner rundt skoler og barnehager: Alle skoler i Stavanger skal innen utgangen av kommunestyreperioden ha en egen trafikksikringsplan. Hjertesoner som sikrer trygg skolevei for alle våre små innbyggere skal innføres ved skolene.

 • Prosjekt skolegårder: Status Rennesøy og Finnøy - Uteområdene ved skolene på Rennesøy og Finnøy skal prioriteres. Flere av skolene og oppvekstsentrene oppgraderes.

 • Sykkelparkering i Stavanger sentrum: flere parkeringer til dere som går foran og sykler.

 • Selvkjørende buss ved Badedammen: Spennende prøveprosjekt. Vi ønsker og at en jobber med flere aktuelle ruter.

 • Miljøsøndag og Mobilitetsuke 2020: Miljøsøndag blir utvidet, så nå blir det en hel grønn uke!

 • Status mobilitet – tiltak for mer miljøvennlig transport: Vi ønsker å ligge i front med en god tilrettelegging for at du kan bytte ut bilen med noe grønnere.

 • Til tross for korona, så har dette vært et produktivt halvår, med et godt samarbeid i utvalget.

 • Leser en avisene så skulle en tro at vi politikere krangler fra morgen til kveld. For Miljøpartiet De Grønne går veien til handlekraft gjennom en god dialog der en finner de beste løsningene for naturen, klimaet og alle dere som bor i Stavanger.

 • Oppsummeringen vitner om saker og vedtak som har blitt til via innspill fra innbyggere, kommunedelsutvalgene, mindretallsparti, flertallsparti og ikke minst gjennom grundig arbeid i administrasjonen.

 • MDG skal stå på videre for en kommune med mindre utslipp, mer trivsel og samtidig legge til rette for et grønt næringsliv.  Nyt ferien og ta godt vare på deg selv og dine.