Stavanger på flørteren

LEDER: Hvorfor skal vi kjøre fra Stavanger gjennom Randaberg for å komme til kommunedelene Rennesøy og Finnøy? skriver Bjørn G. Sæbø.

Bølgene har så vidt lagt seg etter kommune- og fylkesreformen og diverse opprivende sammenslåingsprosesser. Dermed vil det være nærliggende å anta at lokalpolitikerne setter planer om framtidige sammenslåinger på pause – i hvert for en god stund. Kommunestyremedlem og Ap-politiker Øyvind Jacobsen vil det annerledes, og legger inn et forslag om å invitere Randaberg, Strand, Sola og Hjelmeland til nye samtaler om kommunesammenslåing. Jacobsen vil ifølge Aftenbladet gjenoppta dialogen om sammenslåing med Randaberg og Sola, samt innlede samtaler med Strand og Hjelmeland.

Ap-politikeren peker korrekt på to forhold for å grunngi forslaget. Det ene er at forrige sammenslåing fremdeles er varm – erfaringene fra Stavangers fusjon med Rennesøy og Finnøy kan brukes i eventuelt nye prosesser. Det andre er at ny infrastruktur har endret kartet – i klartekst kommer dette fram når mange ungdommer på Hundvåg vurderer å søke seg til Strand videregående. Ryfylketunnelen har gjort veien kortere til skolen på Tau enn til skolene i Stavanger. Akkurat som Rennfast og Finnfast knyttet Rennesøy og Finnøy til byen, vil Strand og Stavanger henge tettere sammen.

Dét er den logiske siden av forslaget. Den samme logikken kan innlemme Randaberg i Stavanger. Hvorfor skal vi kjøre fra Stavanger gjennom Randaberg for å komme til kommunedelene Rennesøy og Finnøy? Den sammenvokste byen gjør det logisk med sammenslåing med Sola, for ikke å snakke om Sandnes.

Dessverre har lokalpatriotismen stått i veien for sammenslåinger som kunne ha gjort Nord-Jæren til en slagkraftigere region, i motsetning til dagens dysfunksjonelle struktur. Politikk er også å komme med kontroversielle forslag – derfor bør årsmøtet til Stavanger Ap bruke den rasjonelle hjernehalvdelen og støtte Jacobsens forslag.