«Stavanger-modellen»

LEDER: Stavanger-modellen for å «få någe gjort» virker heldigvis fremdeles, skriver Bjørn G. Sæbø.

Universitetet i Stavanger har lagt ut på et langløp fram mot å få medisinstudiet i sin portefølje.

Prestisjestudiet medisin er et pluss for ethvert universitet, og for UiS kan kombinasjonen av mer utdanning av framtidige leger i Norge, medisinsk forskning i grenselandet mot den høyteknologiske olje- og gassbransjen og naboskapet til et splitter nytt sykehus, være avgjørende argumenter. Enda et viktig argument er den lokale viljen til å kjempe fram et medisinstudium på UiS.

All erfaring tilsier nemlig at rektor Klaus Mohn og UiS først må snu sine «mitt universitet først»-tenkende kolleger i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Deretter må Stortinget og regjeringen bearbeides. Og det er her den lokale viljen kommer inn. Når først Sparebankstiftensel SR-Bank blar opp 40 millioner kroner til oppstart av medisinstudiet ved UiS, er det avgjørende signalet gitt til regionens næringsliv.

LES OGSÅ: Medisinstudiet ved UiS fikk millionsum i gave (+)

Yuhong Hermansen – største aksjonær i Folke Hermansen AS – er en lydhør aktør, og stilte i går opp med 10 millioner som bidrag til at medisinstudiet kan komme på plass. Familieselskapet oppkalt etter Hermansens avdøde mann, er morselskap til DSD, som igjen driver med skipsfart, marin næring, reiseliv og helseteknologi. Nå er det innlysende at enda flere store og små selskaper må tenke på regionens og sitt eget beste og bidra.


Stavanger-modellen for å «få någe gjort» virker heldigvis fremdeles. Ved å bygge opp kapital og politiske og næringsmessige allianser blir tyngden etter hvert så stor at prosjekter presses gjennom i gjenstridige miljøer i akademia, regjeringen og Stortinget.

Slik fikk Stavanger på plass konserthuset og universitetet – som begge krevde tung jobbing mot sentrale myndigheter. Pengeinnsamlinger fra regionale rikinger er en del av en privat-offentlig strategi for å få fart på prosjekter som ikke nødvendigvis har så mange støttespillere i andre deler av landet.