Stavanger blir bedre uten røyk

DEBATT: Vi håper andre kommuner i Rogaland og Norge følger etter, skriver Camilla Gram.

Skrevet av: Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland

Politikerne i Stavanger gjorde et klokt valg da de 14. desember vedtok å gjøre uteområder i Stavanger røykfrie. Det betyr at vi som innbyggere kan slippe å bli utsatt for passiv røyking når vi for eksempel venter på bussen, er på stranden, søker ly under et tak eller venter foran et inngangsparti.

Vedtaket om et røykfritt Stavanger fikk nasjonal oppmerksomhet og skapte mye debatt. Akkurat som da Dagfinn Høybråten innførte en nasjonal røykelov i 2004. Over natten ble det forbudt å røyke inne; på kafeer, restauranter eller puber. Det ble et ramaskrik uten like, men hvem vil vel tilbake til slik det var for 16 år siden? Det er nesten utenkelig at det har vært lov å røyke på restauranter og puber. Eller på fly og tog. Om noen år vil vi tenke det samme når det gjelder busskur: Tenk at det var lov å røyke i et busskur, mens vi sto der tett ammen og ventet på bussen.

Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn. Ikke fordi vi vil gjøre livet surt for de som røyker, men fordi vi vil redde liv og spare familier for lidelsen kreft fører med seg.

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til kreft i Norge. Røyking er også hovedårsaken til lungekreft, kreftformen som tar flest liv. I Norge dør nesten 6000 personer av tobakksrelaterte sykdommer hvert år. 

Barn og unge fortjener et særlig vern mot røyk, og spesielt passiv røyking. I Norge dør flere hundre personer hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking, og fortsatt utsettes anslagsvis 100.000 barn under 14 år for passiv røyking daglig. 

Å gjøre busskur, friområder, lekeplasser, idrettsarenaer og gågater røykfrie er et viktig grep for å bedre folkehelsen, samtidig som kommunen blir bedre for barn og unge og færre begynner å røyke. Mens vi venter på at Stortinget skal innføre nasjonale lover for røykfrie uteområder, gratulerer vi Stavanger med ny og god politikk, og vi håper andre kommuner i Rogaland og Norge følger etter Stavanger.