Spillet om Tastaveden skole

LEDER: Taperne i det politiske spillet er elever og ansatte på Tastaveden skole. De fortjener et svar om skolens framtid, skriver Bjørn G. Sæbø.

To slitne skoler er blitt noen av de heteste politiske sakene denne budsjetthøsten. Både Kvernevik og Tastaveden er forfalne skoler som trenger henholdsvis 200 og 231 millioner kroner for å komme opp på dagens standard. Spesielt håndteringen av Tastaveden bør få flere partier til å gå stille i dørene.

LES OGSÅ: Elever og ansatte ved Tastaveden er skuffet over budsjettforslag.

Det er et kjent retorisk grep for ferske maktpartier å spørre det forrige politiske regimet om hva de gjorde på sin vakt – for eksempel for å få renovert Tastaveden skole? Da kommunedirektøren i sitt budsjettforslag foreslo å droppe oppussingen for heller å slå Tastaveden sammen med Tastarustå, tok han opp et forslag som har versert i hvert fall siden 2016. Nå – med anbudspapirene klare og penger lagt inn i budsjettet for i år – så kommunedirektøren en mulighet for å koble en endring av skolestrukturen på Tasta med kravene om omprioritering av pengebruken i Stavanger kommune.

LES OGSÅ: Dette sier politikerne om budsjettet.

For flertallspartiene Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og FNB vil nedleggelse av Tastaveden være et gedigent nederlag, brudd med valgløfter og brudd med sin egen politiske plattform. For opposisjonspartiene Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pp er Tastaveden en påminnelse om en viktig sak som de ikke fikk gjort noe med på sin vakt. I 2016 satte det daværende bystyret av 146 millioner til rehabilitering, men så ble planene lagt på is for å se på kapasiteten samlet for ungdomsskolene på Tasta. I 2017 ville det daværende flertallet ha fart på oppussingen av Tastaveden igjen, uten at verken hammer eller spiker ble funnet fram. Derfor blir det spennende når høye og mørke opposisjonspolitikere skal finne penger uten å øke lånegjelden for å fikse noe de ikke fikset da de hadde makten.