Slik tar Venstre-veteranen avskjed med politikken

KRONIKK: Tusen takk til de tusen personer, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen etter nesten 36 år i Stavanger-politikken. Her ramser Thorbjørnsen de forskjellige personene han har møtt gjennom sitt politiske virke.

Jeg takker snart av etter 36 år i Stavanger-politikken. Etter et gryende engasjement for klassisk naturvern, miljø og sosialpolitikk på 70-tallet, fikk jeg ved valget i 1983 første gang rolle som vararepresentant i bystyret, samt fast plass i trafikk- og kommunikasjonsutvalget. En god start og en god opplæring. En skal ikke undervurdere betydningen av å starte forsiktig.

Denne kronikken er en hyllest til enkeltmenneskene. Enkeltmennesker som gjør en innsats for fellesskapet. Fellesskapet som hver dag er avhengig av at enkeltmennesker samarbeider. Mennesker som utformer politikk sammen, enten det er internt i eget parti eller i samarbeid med andre partier. Enkeltmennesker som vier mye av sin tid, og fritid, i demokratiets tjeneste. Enkeltmennesker som har utgjort en viktig forskjell. Ikke kun politikere, også den enkelte innen administrasjon, media, organisasjoner m.m.


Ofte er det konkrete posisjoner som blir trukket frem, enda oftere er det partier som blir fremhevet. Men uten enkeltmenneskene hadde ingenting vært mulig. Og gjennom mine år i politikken har jeg truffet tusenvis av disse personene. Jeg skulle gjerne nevnt alle 1), men da måtte jeg hatt hele dagens avis til rådighet. Jeg har derfor plukket ut noen av disse tusenvis 2) av navn i denne hyllesten. Noen har jeg blitt godt kjent med, andre litt. Men alle er personer som har betydd noe for meg, for fellesskapet, for demokratiet og for helheten. 3)

Valg 1983 Bystyret: Kari Thu, Ingvald Holm, Kari Helliesen, Bjørg Hermansen, Tore Nordtun, Olav T. Laake, Hilmar Egeli, Andreas Cappelen, Terje Rønnevik, Svein Fjellheim, Even Fredriksen, Odd Erik Hansgaard, Sigmund Olsnes, Turid Bokn, Brit Egaas Røen, Arne-Reidar Fløisvig Larsen, Reidar Kvam, Tormod Thiis Våland, Geir Rolandsen, Arne Rettedal, Kjell Ursin Smith, Tore Husebø, Torjer Meling, Ole Andreas Tomasgaard, Lars Vaage, Simon Møkster, Jostein W. Rovik, Tordis Nystrøm, Jan Johnsen, Berit Nor-Hansen, Ulf Noer, Kjell Arholm, Olav Frafjord, Ivar Willy Olsen, Karl W. Sandvig, William Brandal, Per Haram, Odd Jostein Zazzera, Reidun Bakkane, Leif Måsvær, Bjarne Dagestad, Berit Mathiesen Grande, Eilef A. Meland, Mette Seim, Bjørn Eirik Marcussen, Elisif  Rytter, Anne Juul Jerstad, Helge Sørås, Geir Ingebrethsen, Andreas Helliesen, Werner Engevik, Odd Arild Kvaløy, Ludvig Bringsjord, Jon Gjedebo, Øivind Born, Turid Rønnevik, Anne T. Nygaard, Thorleif Karlsen.

Valg 1987 Bystyret: Åshild Helgevold, Odd Kristian Reme, Erna Eriksen, Lars Anders Myhre, Ole Jacob Hansen, Willy Jensen, Kåre Walvik, Unni Evang, Karl-Jan Søyland, John Petter Hernes, Tordis Nystrøm, Olga Fuggeli, Kirsten Harstad, Karl Arne Sjo Jespersen, Leif Johan Sevland, Magne Vigrestad, Solveig Bjørheim, Gunnar Borg, Helge Svendsen, Berit Helgøy Kloster, Svein Bjarne Harboe, Carl Helge Hana, Anne Harstad, Kirsten Middelthon, Tora Karin Skjærpe, Peder Østgård, Anna-Kristin Larsen, Anndi Lomeland Jacobsen, Tone Guldbrandsen, Jane Floor, Hadle Nevøy, Kristin Bade Veire, Mimi Skadberg, Kirsten Flatabø, Kjell Magne Madsen, Nils Svein Tjøstheim, Bodil Kalvik.

Valg 1991 Bystyret: Per Marthon Meland, Oddvar Våge, Ernst Moe, Eirik Aarek, Inger Jo Håland, Alf Egil Krohn, Ove Evertsen, Astrid Indreland, Liss Heidi Dagsland, Thomas Middelthon, Harald Eide Ellingsen, Narve Endresen, Aud Mork Knutsen, Tone Brandtzæg, Ann Helen Bjørnsen, Hild Sømnes, Ellen Solheim, Elisabeth Sjo Jespersen, Odd Jo Forsell, Geir Gabrielsen, Bjørg Tysdal Moe, Magne Fremmerlid, Arnhild Aano Høyen, Christen Minos, Aud Halle, Sissel Clementsen, Rasmus Sand, Leiv Molven, Ragnvald Motland, Bjørn Lorentzen, Karen Byre Korneliussen, Kate Elin Norland, Morten Larsen, Ahmed Bozgil, Anne Grethe Kittelsen, Tonje Hoff, Hallgeir Langeland, Britt Ellinor Skjervø, Signe Heitmann, Helge Solum Larsen, Hard Olav Bastiansen, Konrad Gryte, Lisbeth Nilssen-Love, Kolbein Haakon Lunde, Unnleiv Bergsgard, Per Hedberg, Åslaug Neset, Georg Gjessen.

Valg 1995 Bystyret: Øivind Lindesund, Ali Mohamad Mubarak, Kitty Janson, Greta Bryne, Olaug Pedersen, Aina Hauge, Ernst Willy Falch, Anne Hylland, Hans Petter Angell-Olsen, Siren Kemna Vigrestad, Bjørn Kjetil Birkeland, Jostein Solvang, Berta Veggeberg, Reidar Helliesen, Espen Karlsen, Helge Ole Bergesen, Anne Iren Selnes, Inger Lise Aarrestad, Inger Marie Egeland, Marit Vike, Njål Kolbeinstveit, Åsleik Rannestad, Arthur Hauge, Bjarne Kvadsheim, Jone Vadla, Ingrid Høiland, Unni Rostøl, Torunn Trøhaug, Synnøve Egenberg, John Daniel Solhaug, Ivar Halvorsen.

Valg 1999 Bystyret: Inger Jo Bergslien, Bent Høie, Kristen Høyer Mathiassen, Egil Olsen, Helge Gabrielsen, Mona Lilleheim, Mette Mikkelsen, Christine Sagen Helgø, Ina Knivsberg, Ellen Thomseth, Liv Marith Bjelland, Siri Skaar, Unn Cecilie Omre, Frode Berge, Leif Værum Larsen, Leif Arne Moi Nilsen, Eli Vareberg, Trond Birkedal, Liv Olaug Tau, Sigbjørn Jårvik, Gro Skartveit, Svein Tuastad, Sonja Danielsen Tinnesand, Aslak Sira Myhre, Tevolde Hakin, Gry Hauge Merkesdal, Anne Mette Hestad.

Valg 2003 Bystyret: Janne Johnsen, Kåre Reiten, Sigurd Vik, Kjell Erik Grøsfjeld, Brith Helene Tan, Christian Rugland, Marcela Molina, Mohammad Jaman, Anne Høigård, Turid Tafjord, Helge Dagfinn Andersen, Jan Magne Arntsen, Tor Kristian Rønneberg, Egil Willumsen, Torbjørg Tønnesen, Kari Kalhovd  May-Britt Park, Roy Steffensen,Tore B. Kallevig, Arne Soland, Mai-Liss Sivertsen, Rune Kommedal, Nina Galta, Torstein Tvedt Solberg, Cecilie Bjelland, Tove B. Bjelland, Bjarne Bjelland, Per Endre Bjørnevik.

Valg 2007 Bystyret: Benedikte Johannesen, Erlend Jordal, Per Olav Hanssen, Eli Aga, Sissel Knutsen Hegdal, Anne Rettedal Ekeli, Marit Hølland Paulsen, Anne-Kathrine Bergh, Bjørg Ager-Hanssen, Iselin Nybø, Gry Sørensen, Thor Bjarne Bore, Per Inge Torkelsen, Kjartan Alexander Lunde, Kjell A. Clementsen, Luisa Pinzon, Bente Nyman, Ingeborg Sanner, Hilde Karlsen, Arshad Mubarak Ali, Arnt-Heikki Steinbakk, Jone Andersen, Gro Elise Christiansen, Marit Amundsen, Kjell Tjosevik, Atle Simonsen, Thomas Hillestad, Turid Haaland Wiersholm.

Valg 2011 Bystyret: Karina Helgesen Aase, Lillian Michaelsen, Tina Bru, Dag Terje Klapp Solvang, Inge Anda, Suzanne Nedrum, Ellen Marie Nordtveit, Gulale Samiei, Sahfana Mubarak Ali, Ole Martin Juul Slyngstadli, Kristine Gramstad, Ayan Jama, Summer Ejaz, Abdirrashid Hassan, Kari Nessa Nordtun, Anja Rønnevik, Ståle Johan Knudsen, Farhia Bashir Nur, Anne Torill Stensberg, Sissel Stenberg, Kari Raustein, Christian Nicolay Wedler, Torfinn Ingeborgrud, Mats Danielsen, Sofie Braut Bache, Marie Ljones, Eirik Faret Sakariassen, Truls Drageset Dydland.

Valg 2015 Bystyret: Morten Asbjørnsen, Cille Ihle, Jarl Endre Egeland, Gunnar Øystein Helgevold, Aleksander Stokkebø, Marianne Chesak, Antonia Kvalsvik, Jone Laursen, Kristoffer Joner, Øyvind Jacobsen, Gunnar Berge, Øyvind Raustein, Annamaria Gutierrez, Rune Askeland, Jan Erik Søndeland, Line Christiansen, Anette Frøyland, Anne Kristin Bruns, Inge Takle Mæstad, Susanne Heart, Daria Maria Johnsen, Ingrid Kristine Aspli, Frode Myrhol, Lars Peter Endresen, Leif Bjarne Høybakk, Sara Nustad Mauland, Viivika Ramsland, Ingebjørg Folgerø, Nina Ørnes.

Rådhuset: Torbjørg Undheim, Karen Hirth Thorsen, May Endresen, Anniken Langeland, Martha Rødde, Thomas Bore Olsen, Helga Strand Vestbø, Annbjørg Gravdal Larson, Amanuel Berhane, Inger-Lise Dahl, Solveig Wathne, Solveig Knutsen, Vigdis Broch, Anne Larsen, Olav Hopsdal, Judith Larsen, Ine Charlotte Aarsund, Rigmor Strøm, Jostein Ellingsen, Einar Eltervåg, Camilla Lunde Bringslid, Kristine Hernes, Liv Marit Netland, Jorunn Lura Jåsund, Siri Dysjaland, Bente Grønnum, Else Bird, Stine Strand, Hilde Gundersen, Anne-Mai Næss Luhr, Demetria Villa Levold, Bernt Svihus, Ragnar Fagereng, Ole Hetland, Inger Østensjø, Per Christian Vareide, Brit Wereide, Mette Husebø, Liv Høybråten, Tove Sæther Hagland, Mona Stang. Av alle direktørene må jeg gjøre et lite utvalg og konsentrerer meg om de som var direktører for de kommunalstyrene jeg vært innom: Harald Hermansen, Bjørn Tungland, Per Haarr, Halvor Karlsen, Leidulf Skjørestad, Lars Sigve Bjelland.

Folkehallene, Lysefjorden og Greater Stavanger: Jeg må nevne fire styrer helt eksplisitt, Styret for Folkehallene, Lysefjorden utvikling Stiftelsen Preikestolen og Greater Stavanger både i forhold til administrative ledere og styrekollegaer: Karton Nilsen, Kristian Topstad. Nina Eskeland, Marianne Eskeland, Turid Espevik, Ivar Djuve, Erik Bøifot, Pål Robberstad, Ola Håland, Frode Grøttjord, Ailen Lundervold, Kenny Rettore, Jarle Bø, Nora Nilsen, Øydis Standnes, Helga Kloster, Magne Audun Kloster, Ole Madsen, Audun Rage, Helge Kjellevold, Bjarte Sveinsvold Dagestad, Preben Falck, Brita Gundersen, Bjørn Arild Veland, Leif Magne Kleppa, Reidar Høllesli, Åshild Hus, Jorunn Stokka, Hilde Levik. Henrik Halleland, Dagny Sunnanå Hausken, Ole Ueland, Anne Mari Braut, Stanley Wirak, Per Kåre Foss, Tove Franzen, Frode Fjeldsbø, Kristin Reitan Husebø, Birger Haraldseide, Ola Førland, Felix Laate, Trond Medhus, Thomas Bergland, Svanhild Sondresen, Jan Soppeland, Ole Tom Guse, May Endresen, Trygve Brekke.

Et utvalg av andre styrer og utvalg: Det gir seg nesten selv at det ikke blir plass til alle styremedlemmer og alle administrative ledere, men her er et knippe utvalg som er og har vært viktige for meg: Trafikk og kommunikasjonsutvalget, Kinostyret, Hiimsmoen-kollektivet, Jazzforum, Kirkens SOS, Kommunalstyrene Kirke, idrett og kultur, Levekår, Miljø og utbygging, Byutvikling, Forus Næringspark, Stavanger Havn IKS, Sølvberget kommunalt foretak, Stavanger boligbygg KF, Stavanger Utvikling KF, Kirkelig Fellesnemd, Kirkelig Fellesråd, Forus Næringspark, et utall av legater, ulike styringsgrupper herunder Solborg-prosjektet, Jæren Vannområdeutvalg, Lyntogforum. Takk for samarbeidet!

Media: Dette er spesielt skummelt, for her er kan det fort få konsekvenser hvis jeg glemmer noen, men det får stå sin prøve: Tom Hetland, Jens Barland, Øystein Røiseland, Stein Halvor Jupskås, Margunn Ueland, Siv Helen Kvalvåg, Torbjørn Kindingstad, Elisabeth Seglem, Rune Nedrebø, Roy Storvik, Engwall Pahr-Iversen, Harald Minge, Pål Karstensen, Torunn Egge Roux, Ståle Frafjord, Stein Roger Fossmo, Dag Henrik Fosse, Jørund Kopren, Tommy Rørvik,  Geir Arne Selvær, Harald Birkevold, Fredrik Refvem, Birgitte Flote, Ingvald Nordmark, Morten Nesvik, Johan Miele Laugaland, Ingvild Bjorland, Jarle Aasland, Bjørn Sæbø, Kjell Gjerseth, Torgeir Vølstad, Frode Olsen, Øystein Ellingsen, Øystein Otterdal, Cornelius Munkvik, Geir Sveen, Jon Ingemundsen, Tone Helene Oskarsen,  Tor Gunnar Tollaksen, Kathinka Skott Hansen, Jonas Friestad, Cathrine Oltedal, Gunnar Morsund, Kai Hjertnes, Lars Petter Ravn Einarsson, Einar Espedal, Ragnar Christiansen, Mari Friestad, Hilde Torgersen, Ina Gundersen, Veronica Fjeld, Anette Johnsen Espeland, Toril Risholm, Anja Fremo, Åse Karin Hansen, Marie Rein Bore, Tor Inge Jøssang, Per Øystein Kvindesland, Bjørn Olav Skjæveland, Leiv Gunnar Lie, Torill Våland, Arne Birkemo, Marie von Krogh, Ove Jølbo, Geir Søndeland, Ole Askeland, Ola Fintland, Erlend Frafjord, Morten Helliesen, Espen Reiss Mathiesen, Tommy Ellingsen, Sigbjørn Berentsen, Else-Beth Roalsø, Ole Bjørn Rongen, John Skien, Egil Hollund, Rolf Pedersen,  Mari Wedum, Lars Idar Waage,  John Gunnar Skien, Elisabeth Risa, Knut S. Vindfallet, Karine Næss Frafjord, Kari Aasberg Bradley, Janne Hagen. (tro meg, har mange flere på lager, men må stoppe her).

Venstre nasjonalt, regionalt og lokalt: Odd Einar Dørum, Kari Nord, Olav Eriksen, Thurid Wishman, Gunnar Leiro, Arne Fjørtoft, Håvard Alstadheim, Randi Pierre, Lars Sponheim, Trine Skei Grande, Gunn Vivian Eide, Torbjørn Bratt, Terje Breivik, Ola Elvestuen, Tormod Andreassen, Jon Gunnes, Marit Meyer, Runolv Stegane, Gunnar Kvassheim, Erik Røsbak-Olsen, Roar Houen, Hege Eriksen Nordbø, Aastein Aase, Tor Ytre-Arne, Magnar Hapnes, Vidar Aarhus, Jon Arne Silgjerd, Anne Aas-Eielsen, Mats Nærland, May Britt Vihovde, Jarle Braut, Kari Vevatne, Knut Nordal, Marit Jelsa, Anja Berggård Endresen, Hayrettin Soyer, Idunn Helle, Birgit Rodvelt, Eirin Tungland, Magne Bartlett, Bjarte Espeland Horpestad, Lill Qvigstad, Erik Hammer, Kari Helene Rosenlund, Torbjørn Merkesdal, Eivind Enoksen, Harald Hammer, Hege Blom Stene, Ali Fuard, Monica Tjelmeland, Mette Vabø, Eline Wolden Bersagel, Ole Klingsheim og hundrevis av andre.

Rogaland A- senter og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning: Jeg har lagt bak meg 30 år i arbeidslivet. Hovedsakelig innen rus og psykisk helsevern.  Det har vært verdifullt og gjort meg til en bedre politiker, håper jeg. Jeg takker alle de jeg har møtt i forbindelse med mitt arbeid.

Min nære familie skylder jeg stor, stor takk: Gunn Lisbet, Hege Christine, Mari, Ragnhild, Thea, Ester, Mika, Maya, Oscar, Nora, Ella, Lea, Øystein, Simon, Helene.
Noe av det mest verdifulle gjennom årene møtene jeg har hatt med enkeltpersoner i rollen som politisk ombudsperson. Mennesker som opplever sosial urettferdighet, møtt en kald skulder fra byråkratiet eller som har satt søkelyset på trafikksikkerhet i sitt nærmiljø. Jeg har hørt rystende historier fra barn som ble revet bort fra foreldrene sine fordi de tilhørte romani- og taterfolket, saker hvor barnevernet ikke grep tidsnok inn og saker med underlige tvangsvedtak. Jeg har også fått lov til å oppleve utallige møter med ansatte, brukere, elever, barnehagebarn – enkeltmennesker som hver dag jobber eller deltar i kommunens virksomhet. Dette har også vært viktige enkeltmennesker for mitt arbeid. Takk til alle.
Det var derfor også stort for meg å besøke 50 virksomheter i Stavanger kommune for noen år siden. Møter med nettopp ansatte, elever, barnehagebarn, brukere – enkeltmennesker. Lærerikt og nyttig. Jeg fikk være aktivt med og fikk til og med være brannmann for en dag.


Ett besøk jeg husker godt, var på Kannik skole. En av elevene gikk hjem etterpå og fortalte foreldrene at en politiker med navn Per hadde vært på besøk. Faren, for øvrig en bekjent av meg, spurte om det kunne være ha vært meg, og sønnen svarte ja. «Hva sa han da?» spurte faren. «Nei, han sa ingenting.» svarte deretter gutten. Da repliserte faren kontant «Nei, da kan det ikke ha vært Per A. Thorbjørnsen»..


Og til slutt: Tusen takk til velgerne som har gitt meg denne enestående og privilegerte muligheten!
Takk for meg!  Og jeg ønsker det nye kommunestyret lykke til.


Fotnote 1) Det velges nærmere 150 representanter inkludert vararepresentanter til bystyret hvert fjerde år. Det blir mange gjennom mine ni perioder.  Det utgjør tusenvis.  Men her i denne kronikken er det kun plass til en håndfull.  Dette er et utvalg av personer. Selv om jeg ikke nevner partifarge, er det mange som har skiftet parti gjennom årene. Jeg har heller ikke nevnt alder og jeg gjør oppmerksom på at flere av de som er nevnt, er gått bort.
Fotnote 2) Dette med navn er og blir et risikoprosjekt. Noen kan ha blitt glemt fra listen, og det beklager jeg på forhånd. Virkelig. Send meg en mail, så skal jeg korrigere det i digitalutgaven.
Fotnote 3) Mange har hatt dobbeltfunksjoner, men kun nevnt en gang. Noen som er nevnt er valt inn som vararepresentanter.
Dette med navn blir et risikoprosjekt.