Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H)

Skape mer, ikke skatte mer – også etter korona

DEBATT: En måned med stengte bedrifter kostet oss hundre milliarder kroner. Det burde vise oss verdien av et sterkt privat næringsliv.

Av Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant, finanskomiteen, Høyre

Utfordringene vi hadde før korona, forsvinner ikke etter korona. Vår viktigste oppgave vil fortsatt være å skape mer og få flere i jobb. Før virusbruddet var Norge og Rogaland på rett kurs. Arbeidsledigheten var lav og stadig flere i antall og andel av befolkningen kom i jobb. Det ble skapt nye jobber, i mange ulike næringer, og 4/5 av dem var i privat sektor. Klimautslippene gikk ned og omstillingen var i gang. Samtidig hadde vi bygget opp verdens største pensjonsfond, oljefondet, som en buffer i møte med de uværsdagene som før eller siden ville komme. 

Så kom koronakrisen, den største prøvelsen for norsk økonomi siden krigen. På kort tid ble hundretusener av nordmenn uten arbeid, og liv og helse sto på spill. Siden da har tiltak blitt satt inn i rekordfart. På Stortinget og i finanskomiteen har vi jobbet på høygir, dag og natt, ukedag og helg. Et stort antall digitale bedriftsbesøk er gjennomført. Utallige redningspakker er forhandlet fram. Arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende har fått sikret inntektsgrunnlaget. En rekke skatter og avgifter er nedsatt og utsatt. Lånegarantiordninger er innført, og kompensasjonsordningen for bedriftene ble levert på rekordtid. Oppstarts- og vekstselskapene får en hjelpende hånd, slik at innovasjonen kan fortsette. 

Koronakrisen har vært uforutsigbar og krevende for mange. Samtidig kan vi trygt slå fast at krisetiltakene har vært både dyre – og helt nødvendige. Noe av det vakreste med fellesskapet Norge er at vi stiller opp for hverandre når det stormer. Dessuten hadde regningen ved å ikke gjøre noe blitt langt større. Det kommer samtidig en tid etter korona, hvor vi må være forberedt på den harde jobben med å tjene inn det tapte. Da vil de velkjente utfordringene for norsk økonomi fortsatt være der: De offentlige er for høye, andelen folk i jobb er for lav og vi trenger flere å bein å stå på. En måned med stengte bedrifter kostet oss hundre milliarder kroner. Det burde vise oss verdien av et sterkt privat næringsliv. Likevel har flere partier på venstresiden, også den siste tiden, tatt til orde for nasjonalisering, byråkratisering og høyere skatter og avgifter for folk og næringsliv. Forstå det den som kan. 

Høyre og regjeringens viktigste prosjekter å heller legge til rette for mer verdiskaping, som kan sikre velferdssamfunnets bærekraft. Norges viktigste ressurs er folk som går på jobb, og derfor trenger vi en politikk som legger til rette for aktivitet og vekst, ikke mer skatt og byråkrati. Vårt klare mål må være at Norge skal være Europas beste land for å starte og drive bedrift. 

Vi må skape mer, ikke skatte mer. Kun slik får vi fart på Norge og Rogaland igjen.