Sentrumsmilliarden skal få fart på Stavanger

KRONIKK: Sentrumsplanen er vedtatt og det er på høy tid å få fart på utviklingen av Stavanger sentrum.

Av: John Peter Hernes, Stavanger Høyre

Høyre er brennende opptatt av Stavanger. Hvis byen skal være et attraktivt sted for folk å bo, jobbe og leve sine liv også i fremtiden, er vi nødt å videreutvikle våre største fortrinn, dyrke vår egenart og samtidig ta til oss de tingene vi misunner andre steder. I dag har vi gode skoler og barnehager, et fantastisk kultur- og idrettsliv, gode bydelsfunksjoner og stort sett et godt samferdselstilbud i kommunen. Samtidig er næringslivet akkurat nå på en opptur, bedriftene ansetter og boligprisene er relativt lave. Vi har et koselig sentrum, levende randsoner og et yrende restaurant- og uteliv.

LES OGSÅ: (+) Se stor oversikt: 75 arrangementer du kan gå på før jul

Allikevel opplever vi at ungdommen vår flytter til Oslo eller utlandet for å bli værende. Vi ser at kommunene rundt oss tar en uforholdsmessig del av den eventuelle folkeveksten som er lokalt. Vi ser at UiS har få søkere fra andre fylker sammenlignet med de universitetene vi ønsker å sammenligne oss med. Vi ser at vi til tross for å ha et ekstremt omstillingsdyktig næringsliv fremdeles har for lite mangfold. Vi trenger flere arbeidsplasser innen nye næringer for å sikre at våre barn ønsker seg tilbake til byen for å bo og jobbe. 

Trenden i Norge er som ellers i verden. Folk flytter fra bygd til by, og fra byer til enda større byer. Bedrifter søker seg inn til bysentrene og gir tilbakemelding om at arbeidstakerne ønsker å jobbe sentrumsnært og i urbane omgivelser, der de ikke er avhengig av bil. Hele Vestlandet opplever at ungdommen drar til Oslo for å jobbe. Skal Stavanger fortsatt være et relevant bo- og arbeidsmarked i norsk og internasjonal målestokk må vi ta rollen som fylkeshovedstad og regionsmotor på alvor. Ellers frykter vi at Stavanger i nær fremtid blir en by som barna våre kun besøker i ferier. 

LES OGSÅ: Victoria Hotel tvinges til å holde stengt

Sentrumsplanen er endelig vedtatt og det er på høy tid å få fart på sentrumsutviklingen. Høyre lanserer i sitt alternative budsjett «Sentrumsmilliarden». Vi vil sette av betydelige midler i et byutviklingsfond som kan bidra til igangsetting av prosjekter som er helt avgjørende for å vekke interessen fra private investorer og andre samarbeidspartnere. Pengene får kommunen igjen etterhvert som prosjektene utvikles. Istedenfor å bidra til usikkerhet og uforutsigbarhet om kommunens evne og vilje til å gjennomføre vedtatte byggeplaner, feier vi all tvil til side. Med fondet kan vi fylle ut på Holmen og med det klargjøre tomter midt i byen. Som eier kan vi stille krav til utnyttelse og arkitektur. 

Vi kan utvide sentrum med å bygge nødvendige koblinger for syklister og gående mot nye viktige bo- og jobbområder i Stavanger øst, Stavanger nord og Paradis. Vi kan starte opparbeidelsen av flere grønne parker, kreative lekeplasser og idrettsflater i sentrum. Vi kan rehabilitere bygg og kvartal i kommunens eie for å skape grobunn for ny aktivitet. Vi kan få fortgang i prosjekter på Nytorget, i Bergelandsgata, på jernbanen, på Akropolis og i Løkkeveien. Havnefronten kan bli ny med mer aktivitet, veteranbåter og kaisalg, kombinert med flere boliger og næringsbygg. Vi kan få fortgang i havnebåten som kan gå i rute mellom ulike destinasjoner i havnebassenget og finne ny bruk til den gamle tunnelen som går fra jernbanen til Vågen. Stavanger må gjøre seg klar for de bedriftene som vil hit men som ikke finner de riktige lokalene, og for de unge kloke hodene som ser på hele verden som en potensiell arbeidsplass. Her må vi være i forkant, og «Sentrumsmilliarden» vil i aller høyeste grad bidra til nettopp det. 

LES OGSÅ: (+) Stortingsrepresentant åpner kafé for barnefamilier