Sæbø og Ryfylketunnelen

DEBATT: Ryfylke fortjener noe bedre enn sånne kommentarer.

Av. Gunnar Eiterjord, prosjektleder Ryfast

Jeg viser til Bjørn Sæbø sin kommentar i Rogalands Avis den 31. desember. En kommentar som bygger opp under de tradisjonelle «byasvrangforestillingene» om vegprosjekter utenfor byene og som derfor ikke kan stå uimotsagt.
Kommentaren har en rekke faktiske feil.

LES SÆBØS LEDER HER: Nå skal heller den bilbaserte byen krype under fjorden og spre seg til Strand – forstå det den som kan, skriver Bjørn G. Sæbø.

At Ryfylketunnelen er i strid med den regionale fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling, er feil. Da denne planen ble laget, var Strand med Ryfast og planen forutsetter en nøktern utbygging og befolkningsvekst i Strand.
Sæbø skriver videre at prosjektet i beste fall er bra ingeniørkunst og sliter ellers med å forstå vitsen med det i motsetning til tunnelene i byen ..... For ordens skyld er det da grunn til å forklare han at Ryfylketunnelen er et svært samfunnsøkononisk lønnsomt prosjekt etter den metodikken finansdepartementet har godkjent for slike prosjekter. Mye mer lønnsomt enn byprosjektene.

Og så er det nå en gang slik at Ryfylketrafikantene sjøl med bompenger skal betale det meste av prosjektet.
Så lærdommen får være at det her som ellers kan være greit å sette seg inn i en sak.

Hvis Sæbø virkelig er opptatt av miljøvennlig transport i byen, foreslår jeg at han litt kritisk ser på den samlede virkemiddelbruken i byområdet og om det der er sammenheng mellom mål og tiltak.

Ryfylke fortjener noe bedre enn sånne kommentarer!

LES OGSÅ: Nå er Ryfylketunnelen åpnet