«Satser på Nikolai Astrup»

LEDER: Politikerne må både holde og bryte løfter hvis målet om en bærekraftig økonomi skal nås, skriver Bjørn G. Sæbø om forslaget til Stavanger-budsjett.

Kommunedirektøren (tidligere rådmannen, red. anm.) som har en hel fredag i slutten av oktober der scenen er hans. Av koronagrunner fikk kommunedirektør Per Kristian Vareide en mye flottere scene enn vanlig - Zetlitz-salen i Konserthuset - til å legge fram sitt forslag. Omgivelsene kledde Vareide, som behersker kunsten å gjøre kommuneøkonomi forståelig og til dels underholdende.

Vareides budsjettforslaget er summen av vedtak gjennom året, rammer gitt av regjeringen og ytre faktorer som Microsoft-lisenser og kronekurs - resten er politikk. Det kloke ved Vareides forslag er at det er mulig for Stavanger-politikerne å få til et levelig budsjett for 2021 og fireårsperioden, men kommunedirektøren peker på politikerne.

Politikerne må både holde og bryte løfter hvis målet om en bærekraftig økonomi skal nås.

LES OGSÅ: Kostnadene vokser mer enn inntektene


Kommunalminister Nikolai Astrup (H) må holde løftet om å koronakompensere Stavanger med 80 millioner kroner hvis Vareides budsjettbyggverk skal holde og målet om et netto driftsresultat på 2 prosent til neste år skal holde. På sin side må flertallskoalisjonen bryte to viktige løfter.

Det ene er at de må glemme å rehabilitere Tastaveden skole, der anbudspapirene ligger klare og der flertallskameratene dyrt og hellig har lovet å ordne opp. Det andre løftet som må brytes er gratis skolemat, der det heter i den politiske plattformen at kommunen skal «innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer».  Kommunedirektøren foreslår at prøveordningen utgår fra 2022.

LES OGSÅ: Vil styrke skolebudsjettet

For Stavanger-skolen er det positivt at den styrkes med 40 millioner kroner til neste år, blant annet for å unngå at så mange elever må få spesialundervisning. 

Styrkingen skal spesielt gjelde fra 1. til 4. klasse, og er i tråd med faglige råd om tidlig innsats. Den store nøtten å knekke for flertallspartiene er hvordan to av de konkrete og dyre rådene fra valgkampen - Tastaveden og skolemat - skal holdes. Og den nøtten må knekkes og pengene finnes innen 14. desember.

LES OGSÅ: – Kostnadene vokser mer enn inntektene