Sandnes og Forsand

DEBATT: Noen har etter hvert forstått at det er noe fundamentalt galt med foreningen av Sandnes og det som er igjen av Forsand i en kommune!

Av: Pål Mitsem, Randaberg.

Noen har etter hvert forstått at det er noe fundamentalt galt med foreningen av Sandnes og det som er igjen av Forsand i en kommune! Det er vanskelig å argumentere mot en sammenslutning mellom Strand og Forsand slik situasjonen har blitt. 

Situasjonen ville ha vært en helt annen om ikke Høgsfjord-røret var blitt forkastet tidlig på 2000-tallet. Høgsfjordrøret ville vært nesten nedbetalt til nå, og man ville ha sikret tidsmessig vei mellom Sandnes og Lauvik, og derved veiutløsning for deler av Sandnes som i dag ligger brakk, og veiforbindelse mellom Forus og Dale. Man ville også ha hatt en dramatisk forkortelse av veien mellom Stavanger og Oslo med tunnel Espedal-Frafjord.

I stedet har man fått verdens flotteste og mest kostbare blindvei mellom Stavanger og Strand, til stor applaus fra «Stavanger Aftenblad». Det eneste som gjenstår er å se trafikken vil sørge for at de gigantiske selvskyldner-kausjoner som Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune har påtatt seg for bompengeinntekter – 2,3 og 5,4 milliarder kroner – vil la seg betale av den trafikk man får når bompengene settes på medio august måned. Det nevnes knapt nok i stedets presse!

Jeg har etter studietiden hatt anledning til å følge litt med i beskatningen av fast eiendom etter å ha bodd i Norge, Sverige, England, Frankrike og USA, og mitt inntrykk er at Norge er det land i verden som legger minst skatt på det å eie og bruke fast eiendom. 

I Norge kan kommunene avstå fra å beskatte fast eiendom med eiendomsskatt. Det er utrolig at det fortsatt er situasjonen i Sandnes kommune etter at dette er sementert i en uhellig allianse mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som ble sittende med makten etter kommunevalget i 2011 fordi man i Høyre ikke klarte å regne på hva som skulle til for å beholde makten som Høyre hadde hatt i generasjoner. Det var også, utrolig nok, høyrerepresentanter fra Sandnes som sikret flertallet for Ryfast i Fylkestinget. 

I min spåkule for kommunevalget i 2023 ser jeg at Stavanger og Rogaland kan være Robek-kommuner på grunn av garantiansvaret for bompengeinntekter i Ryfast, at Forsand er del av Strand kommune og at eiendomsskatt er innført i Sandnes kommune.