Sammen skal vi fjerne Erna

DEBATT: Klimakuttene skjer for sakte. Den økonomiske ulikheten øker. Flere faller ut av arbeidslivet. Velferds­tjenester blir kuttet eller fjernet. Distriktene blir nedprioritert.

Av: Petter Aagesen, Lise Carlsen, Petra Kvitting og Adrian Traasdahl. Arbeidsutvalget i Arbeiderpartiets studentlag.

Klimakuttene skjer for sakte. Den økonomiske ulikheten øker. Flere faller ut av arbeidslivet. Velferds­tjenester blir kuttet eller fjernet. Distriktene blir nedprioritert. Dette er kun noen av samfunnsendringene vi har sett etter 7 år med Erna Solberg. Alle borgere i Norge lider av disse endringene, men det er særlig én gruppe som blir knallhardt rammet, og det er studentene. 

Studentene er fremtiden. Det er vi som skal drive Norge og verden fremover, og sørge for at klimautslippene holder seg på et nivå som kloden vår tåler. De siste årene har det rødgrønne byrådet i Oslo hatt vesentlig høyere ambisjoner på klima enn regjeringen. Norges klimagassutslipp ble kun kuttet med 3,4 % i 2019 sammenlignet med 2018. Det er for dårlig. Regjeringen synes å være mer opptatt av å gi flere millioner i skattekutt til de rikeste enn de er av å redde kloden for fremtidige generasjoner. Vi studenter krever at dette arbeidet må gå mye raskere.

Og når det skal kuttes i klimautslipp er det viktig at det gjøres på en sosioøkonomisk rettferdig måte, der byrdene blir jevnt fordelt på befolkningen etter hvilken evne den enkelte har til å bidra. Under Erna Solberg har vi sett den økonomiske ulikheten vokse i taket, der de rike drar ifra i rekordfart. I det nylig presenterte statsbudsjettet kommer det frem at en person med 500.000 i inntekt får et skattekutt på 500 kroner, og en person med en 1.000.000 i inntekt får et skattekutt på 3400 kroner. Dette er grunnleggende usosialt og urettferdig, og det splitter befolkningen vår. En Nav-rapport fra 2019 konkluderte også med at andelen unge uføre var doblet de siste fem årene, noe som er en stor bekymring for landet vårt, og for fremtidens arbeidstakere. Under den blåblå (grå) regjeringen har vi også sett at det kuttes i distriktene. Kommuner får dårligere råd, det kuttes i flytilbud, og det legges ned utdanningsinstitusjoner i små kommuner. Dette gjør at unge som drar fra små kommuner og til byene for å studere ikke kommer til å flytte hjem igjen. For at det skal være attraktivt å bosette seg i en liten kommune er det helt avgjørende at det er tilgang på gode velferdstjenester. 

Denne negative samfunnsutviklingen er det vi unge og studenter som får slite mest med. Det er vi som skal ut i det fremtidige arbeidsmarkedet, og som skal fortsette å holde liv i distriktene. Det er også vi som skal videreføre det norske samfunnet, som er basert på små økonomiske forskjeller og jevn fordeling. Og sist, men ikke minst, så er det vi som skal jobbe alt vi kan for å stoppe klimaendringene og nå Parisavtalen.

Arbeiderpartiets Studentlag opprettet sist helg et helt nytt arbeidsutvalg. Det nye arbeidsutvalget skal jobbe for å koordinere alle student­lagene i Arbeiderpartiet i tidenes viktigste valgkamp. Vi skal kjempe for mer rettferdighet, mer handling i klimasaken, bedre vilkår i arbeidslivet, bedre studentvelferd, og bedre distriktspolitikk. Vi skal være ledende i debatten om høyere utdanning, forskning og kompetanse. Vi skal jobbe for å øke studiestøtten til 12 måneder, bedre tilbudet for studenters psykiske helse, bygge flere studentboliger, og sikre flere lærlingplasser. Dette kan vi kun få til med Arbeiderpartiet i regjering. Sammen skal vi fjerne Erna i 2021!