Russetid etter eksamen

DEBATT: Hvorfor skal da russefeiringen foregå et måneder før skoleslutt, altså før og mens elevene har eksamener?

Av Mathias Harstad Gundersen, organisatorisk nestforman Stavanger FpU

Russetiden er en feiring av at man har brukt 13 år av livet sitt på å få seg en grunnleggende utdannelse, som er første steg på veien mot en karriere. Russetiden er det vi belønner våre elever med etter 13 år med hardt skolearbeid.

Hvorfor skal da denne feiringen foregå et måneder før skoleslutt, altså før og mens elevene har eksamener?

Det er merkelig at en så storslått feiring skal foregå før og mens de viktigste eksamenene til en videregående elev pågår. Dette kan påvirke elevens karakterer og kan sørge for at eleven ikke får et så bra utgangspunkt som vedkommende potensielt kunne hatt. Det finnes svært få gode argumenter for hvorfor russetiden skal feires før eksamen i stedet for etter, og det er ikke mye som skal til for å endre når russetiden blir avholdt.

Om russetiden feires etter skoleslutt vil dette gå ut over elevens sommerferie. Dette kunne vært et bra argument om elevene veier sommerferien sin over den ene gangen de får være russ. Men selv har jeg erfart at elever er mer enn villig til å ofre litt av sommerferien for sin livs største feiring. Det er snakk om store konserter og arrangementer versus sommerjobb og Netflix.

Frp har lenge ment at russefeiring skal være etter eksamen, og på skoledebatter og liknende arrangementer er dette noe partiet har snakket om lenge. Og selv om mange vil kalle det et luksusproblem, så overser mange det faktum at russetiden går ut over skolen eller omvendt. Hvis vi får skilt feiring fra skolearbeid vil norske elever både kunne prestere best mulig på vitnemålet i tillegg til å få en best mulig feiring.

Spesielt i disse tider der koronaviruset har plantet sine røtter i vår befolkning og gjort det svært vanskelig å i det hele tatt få til en russetid er det viktig å kjempe for utsettelse av russetiden. Hvis elevene våre, som altså er vår fremtid, skal få sin feiring kan det ikke bli nå, i og med at det er uforsvarlig med arrangementer på mer enn 10 personer, og det kan ikke bli etter sommerferien eller til neste år, da mange har begynt høyere utdanning, førstegangstjeneste eller kommet seg i jobb.

Slik situasjonen er nå, er den eneste løsningen å flytte datoen som russetiden starter til etter siste eksamen. Kun da får elever ved kullet 2001 sin velfortjente feiring, og når denne russetiden er flyttet til etter eksamen, så er det ingen grunn til at den ikke kan bli der for de kommende generasjonene også.