Rogaland fylkeskommune + lokale bedrifter = sant

DEBATT: Visste du at Rogaland fylkeskommune alene kjøper varer og tjenester for nær 3 milliarder i året? Akkurat nå kan disse kronene være redningen for mange lokale bedrifter.

Av: Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland

Visste du at Rogaland fylkeskommune alene kjøper varer og tjenester for nær 3 milliarder i året? Akkurat nå kan disse kronene være redningen for mange lokale bedrifter. 

Det er lettere å peke på utfordringer enn løsninger for tiden. Heldigvis finnes det måter vi kan sikre at småbedriftene får flere offentlig oppdrag.  Jeg skal her peke på noen. 

I regjeringens 3. krisepakke gis det løfter om penger til fylkeskommuner og kommuner for å sette i gang reparasjoner, oppussing og vedlikehold, slik at hjulene kan holdes i gang i næringslivet. 

DEBATT: Ja til lokalprodusert kultur

Flere fylkeskommuner og kommuner har allerede startet forberedelsene. Betydningen er enorm og kan redde arbeidsplasser og hindre konkurs. 

Regelverket for offentlige anskaffelser åpner for at lokale bedrifter både kan delta i og vinne konkurranser. Og allerede i planleggingen av konkurransen kan Rogaland fylkeskommune, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og andre offentlige aktører bruke dette handlingsrommet. 

For å sikre at lokale bedrifter har en reell sjanse, har regelverket flere muligheter: Oppdragsgivere kan legge til rette for at den enkelte avdeling i kommunen med innkjøpsansvar og budsjettansvar foretar den enkelte anskaffelsen. Skolen kan for eksempel sette i gang oppussing av fasader og innvendig renovasjon. Når barnehagen starter opp, så kan den anskaffe dagligvarer som det er behov for, altså en desentralisert kommunal anskaffelse. 

Oppdragsgiveren kan også velge å dele opp anskaffelsen i delkontrakter. Oppdragsgiveren kan til og med begrense antall delkontrakter som kan tildeles en leverandør. Dermed kan mange små bedrifter nyte godt av en kommunes anskaffelser. Anskaffelser som utføres på denne måten vil ofte bli liggende igjen hos en lokal leverandør. 

Delte entrepriser med elektroarbeid, rørleggerarbeid, malerarbeid og blikkenslagerarbeid kan være en annen mulighet. Det er kommunen som styrer hvilke kontraktstyper som skal anvendes.  

KRONIKK: Nøkkelen til å unngå epidemier i fremtiden er å la mer natur få være i fred

Fylkeskommunen og kommunene i Rogaland trenger næringslivet, det gjør vi alle. Men akkurat nå trenger næringslivet litt ekstra hjelp fra oss – og fylkeskommunen i Rogaland. Hver enkelt av oss kan gjøre litt, særlig etter hvert. Vi kan gå litt oftere på cafe eller restaurant. Eller kanskje framskynde oppussingen av kjøkkenet. Men tenk på musklene offentlige oppdragsgivere har for å holde hjulene i gang.

NHO Rogaland sin klare oppfordring er derfor at offentlige oppdragsgivere som fylkeskommunenbruker handlingsrommet i forskriftene til å åpne for lokale bedrifter. 

Det vil hindre konkurser, redde arbeidsplasser og sikre framtidige skatteinntekter.