Renhold på sykehus

DEBATT: Pandemien stiller store krav til renhold i sykehus.

Av: Rigmor Lukkassen. Avdelingsleder på Renhold, OUS.

Stein Johnsen i Virke Service omtaler i et innlegg fredag bruk av renholdsbyrå ved Oslo universitetssykehus under koronapandemien. Pandemien stiller store krav til renhold i sykehus. Her er den spesialkompetansen og erfaringen medarbeiderne i sykehusets interne renholdsavdeling besitter avgjørende. Vi kan ikke ta private aktører rett inn i alle deler av vår virksomhet. 

Da pandemien traff oss, måtte vi derfor prioritere vårt eget personell til det mest sentrale renholdet i sykehuset. Et eksternt rengjøringsbyrå ble et nyttig bidrag da vi måtte øke bemanningen fra en dag til en annet, men det var og er fortsatt våre egne medarbeidere, som med sin kompetanse og erfaring utfører det mest sentrale renholdet tilpasset driften i sykehuset.