Reis flere Churchill-statuer

DEBATT: Winston Churchill må gjennom sitt virke anses som en av de største anti-rasistene verden noensinne har sett, skriver professor Torgeir M. Hillestad.

Skrevet av: Torgeir M. Hillestad, professor ved Universitetet i Stavanger

I den siste tiden har det dukket opp, i kjølvannet av «Black Lives Matter», kampanjer om å fjerne statuer av kjente personer og statsmenn en mener var rasister. Blant annet har statuer av Winston Churchill også blitt et mål for slike holdninger og aksjoner, bl.a. i Norge. Argumentasjonen har gått på at selv om Churchill motarbeidet nazismen, har han likevel kommet med en rekke rasistiske uttalelser som kan klassifisere ham som rasist, noe som i dag innebærer at han ikke har gjort seg fortjent til hyllest, for eksempel med noen statue.

Dessverre viser slike «argumenter» hvor lite kunnskap disse aksjonistene har om både historie, Churchill og 2. verdenskrig. Tvert imot er det slik at Churchill gjennom sitt virke må anse som en av de største anti-rasistene verden noensinne har sett. Bakgrunnen er denne: I 1940, etter Frankrikes nederlag overfor Nazi-Tyskland, stod England svak og alene tilbake mot et overmektig Nazi-Tyskland. All logikk tilsa at man måtte søke en slags forhandlingsløsning som ville innebåret at England på en eller annen måte ville blitt underlagt nazistene, slik at det ikke lenger ville vært noen motstand igjen mot nazismen i Europa. I beste fall ville England da kanskje ikke blitt direkte fysisk invadert, men ville være tvunget til å innsette en nazivennlig regjering og underkaste seg Tyskland. Framfor alt er det viktig å poengtere at da alt virket håpløst og de fleste britiske politikere var innstilt på en slags underkastende fredsavtale med nazistene, var det imidlertid en politiker, nemlig Churchill, som til fulle skjønte konsekvensene av dette og som fikk det britiske folket med på kompromissløs kamp i stedet for overgivelse, selv om oddsene var håpløse. Churchill skjønte, i motsetning til mange andre, ikke minst også innenfor britisk toppolitikk, at hvis England også ga opp, ville og kunne heller ikke USA kunne kommet Europa til unnsetning på et senere tidspunkt. Med et kapitulert England ville dette ikke vært politisk og militært mulig. Bl.a. ville de ikke hatt et nødvendig oppmarsjområde for å gjøre invasjon på det europeiske fastlandet. Nazi-Tyskland ville vært enerådende i Europa og kunne brukt alle dets ressurser i neste omgang i krigen mot Sovjet slik at også de muligens hadde bukket under.

Med permanent nazistisk kontroll over Europa, ville vi blitt vitne til en vedvarende ekstrem rasisme som verden aldri har sett make til og som kulminerte under Holocaust, en rasisme og undertrykkelse som aldri ville tatt slutt. At nettopp Churchill så dette klarere enn andre og besluttet at kompromissløs kamp mot nazismen og aldri overgivelse hvor håpløst det enn så ut, var livsnødvendig for den siviliserte verden og var det som bidro til at nazismen ble stanset og demokratiet reddet. Det la grunnlaget for at aktører som USA og Sovjet senere fikk muligheten til å komme på banen og sammen med England rette nådestøtet mot nazismen. De aktivistene som i dag vil rive Churchill ned fra sokkelen kan i virkeligheten takke Churchill for at de i dag i det hele tatt kan ytre seg fritt og drive anti-rasistisk arbeid. Uten Churchill ville de vært arrestert og eliminert uten å ha fått sjansen til hverken å demonstrere eller skrive anti-rasistiske artikler. Churchill er således en av tidenes viktigste demokratiforkjempere og vel den personen som har betydd mest når det gjelder å eliminere den mest ytterliggående og grusomme rasismen verden noen gang har sett, nemlig nazismen. Dette har som konsekvens at Churchill muligens framstår som tidenes største og mest betydningsfulle anti-rasist, noe som langt overgår hans til tider kanskje nedlatende utsagn og meninger om både andre folkegrupper og politiske motstandere. 

I stedet for å forlange eksiterende Churchill-statuer fjernet burde det derfor være en selvfølge, ikke minst for anti-rasister, heller å reise så mange nye statuer som mulig av ham.