Regjeringen svikter kommunene – igjen

DEBATT: Korona-krisa fører til at flere kommuner sliter med tap av inntekter.

Av: Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder Stavanger SV

Korona-krisen har ført mange norske kommuner i en økonomisk vanskelig situasjon.  Tirsdag 12. mai la regjeringen frem sin løsning for kommunesektoren. Det viste seg å være en altfor svak medisin. For mens kommunalminister Nikolai Astrup ber kommunene om å effektivisere, lar han samtidig sykepleiere og andre kommunalt ansatte ta regninga. Han skylder på at lønnsveksten uansett ikke kommer til å bli så høy som de hadde tenkt, og at kommunene dermed har langt mer å rutte med. Da får visst sykepleierne og de andre korona-heltene nøye seg med applaus og et klapp på skuldra for denne gang.  

DEBATT: Takk til alle sykepleierne i Stavanger kommune

Korona-krisa fører til at flere kommuner sliter med tap av inntekter. En av hovedgrunnene til dette er skattesvikt – små bedrifter har ikke inntekter lenger, folk mister jobber og slutter naturlig nok også å betale skatt. Hamar Arbeiderblad har skrevet at korona-krisen koster Ringsaker kommune 40 millioner kroner hver eneste måned. I byer som Oslo og Trondheim er summene svimlende.  

LES OGSÅ: Nessa Nordtun om budsjettet: – Ikke i nærheten av å være godt nok (+)

2020 har vist seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til, og det kommer til å henge ved i lang tid. Regjeringen, med Astrup i spissen, svarer at kommunene må lære seg å effektivisere. Men vi snakker ikke om fabrikker hvor det lar seg gjøre å drifte raskere. Dette handler om skoler, barnehager, omsorg og kultur. Ting som ikke blir bedre når driften går raskere. Snarere tvert imot krever krisen flere forholdsregeler, flere på jobb i helse- og omsorg og at tjenestene er tryggere enn noensinne.   

LEDER: Venstres koronakrise

KS anslo 30. april at ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 vil utgjøre mellom 12,5 og 20 milliarder kroner for kommunene. SV har foreslått ti milliarder kroner til kommunene nå, som en begynnelse. Men regjeringen nekter å gi kommunene denne hjelpen.   

Vi krever penger på bordet, og vi krever at det kommer nå. Både næringslivet, eldreomsorgen og skolen trenger mer enn noen gang at kommuneøkonomien er bunnsolid.