Regjeringen svekker politiet i Sør-Vest

DEBATT: Hele Rogaland taper på reformen og den manglende finansieringen av denne.

Av: Geir Pollestad. Stortingsrepresentant Senterpartiet.

Idet solen snudde la regjeringen fram sin politimelding og Høyres stortingsrepresentanter sendte ut et ferdigskrevet innlegg i lokalaviser i hele landet for å spre det glade budskap. Uansett hva Høyres folk nå prøver å si kommer de ikke bort fra resultatene av nærpolitireformen: Politiet er blitt fjernere, mindre tilgjengelig og bruker lengre tid nå enn før når det er behov for dem. Regjeringen skryter hele tiden av hvor mye penger og stillinger det har blitt i politiet de siste årene. Hva er status for Sør-Vest politidistrikt? Fra juni 2019 til juni 2020 har antall politifolk blitt redusert med 91. Det er en reduksjon på over 10 prosent i løpet av ett år – i grell kontrast til regjeringens selvskryt. Hva har skjedd med responstiden – altså tiden fra politiet får melding til patruljen er på stedet i de mest alvorlige hendelsene? Den har gått opp både på store og mellomstore steder siden nærpolitireformen ble iverksatt. Politiet når altså fram senere enn de gjorde før reformen.

Hva har skjedd med lensmannskontorene og politistasjonene? 11 lensmannskontor er nedlagt og av dem som er igjen har kun 10 av 16 åpent hver dag. I nærpolitireformen står det at politistasjonene og lensmannskontorene skal ha åpent utover normal arbeidstid minst en gang i uken. Hva er status i dag? Alle politistasjonene- og lensmannskontorene stenger innenfor normal arbeidstid, kun Stavanger har åpent til kl. 17. Hvorfor er Senterpartiet opptatt av dette? Vi mener at tjenester og politi nær folk i hele Norge er viktig. Det er svært alvorlig at kommunalt brannvesen i stadig større grad er først på stedet også i oppdrag som er politiets kjerneoppgaver. Det er avgjørende for god forebygging, det er viktig for beredskap, etterforskning og oppfølging av både ofre og lokalsamfunn. Senterpartiet vil fylle lensmannskontorene med politifolk og gjenopprette lensmannskontor der kommunene, innbyggerne og politiet selv ser behov for økt tilstedeværelse.

Høyre forsøker å tegne et bilde av at kriminaliteten flytter seg fra gata til data. Internett er en metode for kriminelle for å gjennomføre kriminalitet enten det er overgrep, svindel, hatefulle ytringer og så videre Politiet skal selvsagt arbeide både med forebygging og etterforskning på nett. Men det betyr ikke at annen kriminalitet er borte. Satsingen på digital kriminalitet ble omtalt allerede i den forrige politireformen i 2001. At Høyre en generasjon senere løfter dette fram tyder på at de reproduserer gamle nyheter. Senter­partiet vil bekjempe kriminalitet på nett uten å måtte ofre tryggheten på gata. 

Høyre viser blant annet til at antall anmeldte vinningslovbrudd har gått ned med over 40 prosent de siste årene. Men hadde de lest forklaringen til dette i politiets straffesaksrapport står det: «Hovedårsaken til nedgangen i saker fra 2015 til 2019 er at alminnelige bedragerier, som tidligere var tilordnet vinning, nå er tilordnet økonomi. Hvis alminnelige bedragerier inkluderes i vinningstallene, er vinningslovbruddene fra 2015 til 2019 redusert med 14,5 prosent». Fra 2018 til 2019 økte antall anmeldelser i kategorien vinning med 2 prosent.

I 2019 var over 90 prosent av kriminaliteten som anmeldes «tradisjonell» – det vil si vinning, tyveri, vold, trafikk, skadeverk, narkotika, ordensforstyrrelser. Den store majoriteten av dette skjer ute blant folk, i det offentlige rom og i de tusen hjem.

Senterpartiet ser ikke logikken i å fjerne lensmannskontor, sentralisere 85 ansatte fra hele Rogaland til Stavanger og korte ned på tilstedeværelse ved de gjenværende lensmannskontorene bidrar til å løse verken dagens eller morgendagens kriminalitetsutfordringer. Stavanger politistasjon har, ifølge SSB gjennom reformen økt med 160 ansatte. Det er ikke et nærpoliti for hele politidistriktet og det går ut over folk, næringsliv og politiet selv i Dalane, på Jæren, Sola, Randaberg, Ryfylke og Haugalandet. Og uten at det kan dokumenteres at heller Stavanger har blitt en bedre og tryggere by gjennom reformen. Hele Rogaland taper på reformen og den manglende finansieringen av denne.