Raushetsdebatten

LEDER: Etter så mange år med makt opptrådte den nye opposisjonen ekstra opposisjonelt ved historieløst å sammenligne de nye flertallspartiene med autoritære styrer i Ungarn og Polen, skriver Bjørn G. Sæbø.

«Raushet» var ett av de oftest nevnte ordene da tidenes første kommunestyremøte samlet seg i kommunestyresalen på rådhuset mandag. Rennesøy og Finnøy gjør Stavanger til en større kommune i areal, kommunestyret erstatter bystyret og kommunedel kommer inn for bydel. Fordelingen av verv viser likevel at frontene som har vært tydelige helt siden 2011 også gjelder i 2019 – til tross for en fredelig sammenslåingsprosess med de to øykommunene.


Vi har forholdstallsvalg i Norge der mindretallet også tas hensyn til – i motsetning til flertallsvalg der vinneren tar alt. Formannskapsmodellen som Stavanger og de fleste kommunene følger, tar også høyde for at mindretallet skal få sin del av makten og posisjonene. Derfor er det tradisjon at innledningen av valgperiodene preges av anklager om manglende raushet. I 2011 var Ap i harnisk etter at de følte seg snytt i vervtildelingen. I 2015 varte kranglingen om verv helt til påfølgende vår – slik at mandagens debatt om raushet også må sees som en del av opposisjonens spill. Etter så mange år med makt opptrådte den nye opposisjonen ekstra opposisjonelt ved historieløst å sammenligne de nye flertallspartiene med autoritære styrer i Ungarn og Polen. LES OGSÅ: Kari Nessa Nordtun valgt til ny ordfører


Nedleggelsen av arbeidsutvalgene til det som var kommunalstyrene provoserte Venstre, Frp og Høyre. AU-ene ble opprettet for å øke informasjonsflyten mellom de ordinære møtene. Ulempen ved AU-ene var mangel på representasjon for de minste partiene, i tillegg til eksempler på at administrasjonen kunne overkjøre politikerne. Flertallspartiene vil ha vekk utvalgene for å fordele informasjonen likt og for å spare penger. Ulempen? At AU-medlemmer vil tape 40.000 kroner i honorarer. Løsningen? Å be rådmannen utrede om opposisjonen kan få økonomisk kompensasjon for møtetillegg som forsvinner. Raust? Å kaste penger etter problemer er raust, men kan bekrefte anklager om at det nye regimet bruker mer penger enn de faktisk har til rådighet.