Preikestolen og Kjerag er blitt nasjonale turiststier

DEBATT: Stiene får et fast grunntilskudd på 300 000 kroner hvert år og blir prioritert i den ordinære tilskuddsordningen for Nasjonale turiststier.

Av: Kjartan Alexander Lunde
Leder av Rogaland Venstre

Unni Fuglestad
Medlem av Regional-, kultur 
og næringsutvalget i Rogaland

I forhandlingene om statsbudsjett for 2017 fikk Venstre inn etableringen av tilskuddsordning for nasjonale turiststier. Fra 2019 ble ordningen videreutviklet slik at inntil 15 stier i landet kan få tildelt den formelle tittelen Nasjonal turiststi.
Nå er stiene til Preikestolen og Kjerag utnevnt til Nasjonale turiststier! Venstre har arbeidet lenge for dette og det er utrolig gledelig at både Kjerag og Preikestolen nå blir nasjonal turiststier. Stiene får et fast grunntilskudd på 300 000 kroner hvert år og blir prioritert i den ordinære tilskuddsordningen for Nasjonale turiststier.

DEBATT: Munnbind er nettopp det; munnbind

Det er ikke lett å finne stier med like mange ekstraordinære kvaliteter som disse stiene. Forutsetningen for å bli utnevnt til Nasjonal turiststi er blant annet ekstraordinært mye besøk der internasjonale turister utgjør en stor andel av de besøkende. Det er en eksklusiv gruppe Preikestolen og Kjerag nå er blitt del av.

Ordningen skal sikre økonomisk støtte til blant annet skilting og merking, sanitærfasiliteter, opparbeiding av stier, bedret adkomst og støtte til ulike informasjons- og sikkerhetstiltak. Dette er en ordning og merkevare som er viktig for hele fylket vårt.

LEDER: Posten skal (kanskje) fram

Venstre mener det er viktig å tenke langsiktig og helhetlig når det gjelder reiseliv og når det gjelder å ta vare på naturen. Det er flott at så mange vil besøke den norske naturen. Samtidig må vi sørge for at dette ikke går ut over naturverdiene og naturopplevelsene. Det gjør vi med ordningen Nasjonal turiststi.