Posten skal ikke fram

LEDER: Postens forklaring om at de har «jobbet på spreng» i ett år for å finne en løsning for Kvernevik, er ikke god nok, skriver Bjørn G. Sæbø.

Alle som har levd av å levere fysiske produkter til kunder har brukt de siste årene til å omstille seg. Før leverte Netflix DVD-er hjem til folk, avisene kom på papir og regninger lå i vinduskonvolutter i postkassene. Nå er Netflix en av mange strømmetjenester, avisenes hovedsatsinger er nettbaserte og de fleste av oss er vant med å få regningene rett inn i nettbanken eller i en digital postkasse. LES OGSÅ: Prøver å løse postknipe

Det er med andre ord ikke overraskende at også Posten må tilpasse seg en ny og digital hverdag – slik vi i mediene har vært nødt til å gjøre. En foreløpig siste etappe i Postens omlegging ble innført 1. juli. Etter denne datoen blir posten bare levert ut annenhver dag, mens kundene i flere år har vent seg til at pakker og større forsendelser kan plukkes opp i en butikk i nærheten. For mens utsendelsene av brevpost har stupt, har pakkeforsendelsene gått til værs i takt med økt netthandel. Dette går stort sett greit utenom i distriktene der flere aviser har hatt Posten som distribusjonskanal – og i Kvernevik.

Kvernevik-beboere er satt i en absurd situasjon, etter at Obs Bygg la ned post i butikk i Treskeveien. Konsekvensen er at innbyggerne må over kommunegrensen for å hente pakkepost. Den (u)heldige mottaker må ta to busser hvis hun ikke disponerer bil, eller kjøre gjennom bomringentil Tananger. Kommunedelsutvalgsleder Lars Peter Endresen (FNB), ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og flere i dagligvarehandelen har engasjert seg – uten at Posten leverer.

Postens forklaring om at de har «jobbet på spreng» i ett år for å finne en løsning for Kvernevik, er ikke god nok. Å etablere pakkebokser eller finne en ny post i butikk-løsning for et område med et innbyggertall som tilsvarer en middels norsk kommune. Post er offentlig infrastruktur, og Posten må levere bedre enn dette.