Pensjonistenes økonomi

DEBATT: Dette er og blir uverdig behandling av mennesker som har hatt et langt arbeidsliv, skapt verdier, betalt skatt og pensjonsdelen ved lønnsutbetalingen.

Av: Kjell Erfjord. Fylkesleder, Pensjonistforbundet Rogaland.

Vi har over 900.000 pensjonister i Norge, som de siste fem årene har fått redusert kjøpekraft. Dette skyldes pensjonsreformen Stortinget vedtok i 2011. Forutsetningen var at pensjonistene skulle få samme «lønnsutvikling» som andre, men – 0,75%. Prisstigningen har «spist opp» pensjonistenes forventende kjøpekraft.

Dette er og blir uverdig behandling av mennesker som har hatt et langt arbeidsliv, skapt verdier, betalt skatt og pensjonsdelen ved lønnsutbetalingen. Dagens lønnsmottakere krever økt kjøpekraft ved oppgjørene, slik også i årets krav.

Pensjonistforbundet har i flere år jobbet for å få tilbake forhandlingsretten, som Stortinget tok bort i 2011. Den store gruppen pensjonister må få komme til å forhandle om pensjon og forskjellige rettigheter sammen med de andre organisasjonene. Nå må Stortinget i verdens rikeste land ordne opp i denne diskriminerende behandlingen av landets pensjonister.

De 70.000 enslige minstepensjonistene er de som har det aller vanskeligst økonomisk. Utbetalingen er under fattigdomsgrensa som ifølge siste statistikk for 2018 var kr. 228.400. Hvis vi beregner lønnsøkning i 2019 til 3,2% vil grensen i 2019 bli kr. 235.700 mens gjennomsnittspensjonen for enslige var kr. 198.609, altså kr. 37.000 kr. under fattigdomsgrensa. Å være enslig med boligutgifter, kommunale avgifter, oppvarming, mat m.m. blir det svært anstrengt økonomi i dagens Norge. Jeg er klar over at minstepensjonistene har fått ekstra pensjonsøkning i flere år, men i mange tilfeller har dette blitt «spist opp» av nedgang i andre ytelser som bl.a. kutt i bostøtte.

Nå må vi få et løft for minstepensjonistene slik at de kommer over fattigdomsgrensa, ei sak Pensjonist-forbundet har tatt opp både med Regjeringen og Stortinget.

Vi står foran behandlingen av revidert Statsbudsjett og vårens lønnsforhandlinger. Måtte det bli en god vår for landets pensjonister, særlig for minstepensjonistene, slik at det blir færre under fattigdomsgrensen i Norge – som ifølge statistikk er verdens rikeste land.