Pengedryss over norsk skole

DEBATT: Pengene som foreslås brukt utgjør en forskjell for veldig mange barn og unge over hele landet.

Av: Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister Venstre

Det blir mange tall når statsbudsjettet kommer, men disse tallene er mer enn bare teoretiske størrelser. Pengene som foreslås brukt utgjør en forskjell for veldig mange barn og unge over hele landet. Det er faktisk ganske viktig å få økonomisk støtte til å gjøre det man har tenkt i skolen slik at planer blir realisert. 

Denne høsten innførte vi nye læreplaner som en del av fagfornyelsen. Dette er noe av det viktigste som har skjedd i norsk skole på flere år. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir nå fornyet. For å styrke denne satsingen foreslår regjeringen å bruke 180 millioner kroner til læremiddel neste år. Fagfornyelsen er med god grunn preget av mye entusiasme. Derfor vil vi gjerne bidra til at kommunene får friske penger til nye innkjøp blant annet for å styrke den digitale kompetansen i klasserommet.

Men vi gjør mer. Ordningen med billigere Skolefritidsordning (SFO) utvides av sosiale grunner. SFO er nemlig viktig for å utjevne forskjeller. Derfor styrker vi innsatsen, og gir en håndsrekning til familier med lav inntekt. Det er et viktig prinsipp at alle barn skal ha like muligheter til å lykkes uavhengig av bakgrunn.

For de aller minste satser vi på kompetanseheving og bedre kvalitet i barnehagen. Regjeringen foreslår å bruke 430 millioner for å øke kvaliteten i barnehagene landet over. 200 av disse millionene vil gå til den regionale ordningen for kompetanseutvikling i barnehagen.

Til slutt vil jeg nevne utdanningsløftet 2020, som var ett av regjeringens tiltak i vår for at permitterte og ledige kunne bruke tiden på utdanning og heving av egen kompetanse i tider som dette. Regjeringen foreslår nesten 900 millioner kroner til tiltak som skal gjøre det enklere for flere å fullføre videregående opplæring, og gi flere læreplasser.  

Flere gjennomfører videregående skole nå enn noen gang før. Det er vi veldig glade for! Lærerne gjør en solid og god jobb, men vi har fortsatt en vei å gå. Regjeringens mål er at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole. Derfor kommer vi til våren med en stor reform av hele den videregående skolen. Målet er å gi alle elever frihet og muligheten til å lykkes.

Forslaget til statsbudsjett for neste år er offensivt i en krevende tid, og særlig for kunnskap og utdanning.