P-husets forbannelse

LEDER: Parkeringshuset på Jorenholmen beslaglegger en av sentrums fineste tomter, og skaper trafikkfare, skriver Bjørn G. Sæbø.

Gjennom 40 år har parkeringshuset på Jorenholmen ligget der som et fremmedlegeme mellom Klubbgata og fjorden. Med en design som i beste fall kan minne om en offshore-installasjon, er parkeringshuset blitt selve symbolet på feilslått byutviklingspolitikk. Styggheten er én ting, i tillegg beslaglegger P-Jorenholmen en av sentrums fineste tomter. Trafikkfare presterer p-huset også å skape. Når det korker seg i Verksgata fordi biler skal inn og ut, lever fotgjengere og syklister utrygt. Ikke nok med det; Stavanger sentrum er så rikelig utstyrt med kommunale og private parkeringsplasser at Jorenholmen burde ha vært overflødig. 

Det er dessverre her realpolitikken slår inn. I en utredning om fortsatt parkeringshus på Jorenholmen eller flytting til Fiskepiren som kommunedirektøren har fått utarbeidet, slås det fast at et nytt p-hus på ferjeterminalområdet kan koste mellom 391 og 627 millioner kroner. Vanligvis står det kommunale foretaket Stavanger Parkering for bygging og drift av parkeringshusene, men i saksforelegget går det klart fram at investeringen er altfor omfattende. I tillegg kan trafikkproblemene i Verksgata løses ved at innkjøringen flyttes til baksiden av Magasin Blaa slik at bussene lettere kommer fram.

Venstre har i en generasjon og vel så det vært selve byutviklingspartiet i Stavanger, og partiets fortsatte kamp mot parkeringsutveksten på Jorenholmen er prisverdig. Å risikere en regning på kanskje en halv milliard kroner på parkeringshus er likevel hinsides enhver realisme slik kommuneøkonomien ser ut nå, og til og med i langt bedre tider ville prisen ha vært for høy. Ideelt sett burde et så lite område som Stavanger sentrum greid seg med parkeringsanleggene som allerede i dag bare brukes delvis, men en slik tanke er heller ikke politisk gjennomførbar. I mellomtiden er det sikkert en god idé å pynte på P-Jorenholmen så langt budsjettene tillater det – for eventuelt å tilrettelegge skyss fra halvfulle parkeringsanlegg og ned i sentrumsgatene.