«Optimistisk næringsliv»

LEDER: Krisen etter 2014 bør sitte så godt i at omstillingsviljen fremdeles er til stede – også når det kommer til kampen om arbeidskraften, skriver Bjørn G. Sæbø.

Næringslivsoptimismen fra 2019 tas med over til 2020, om enn i en litt mer nøktern versjon. SR-Banks ferske konjunkturbarometer – basert på en undersøkelse der 800 bedrifter har deltatt – viser at 60 prosent av de spurte bedriftene tror på en bedring i økonomien. 66 prosent regner med økt omsetning, 60 prosent forventer økt lønnsomhet, 58 prosent håper på vekst i ordrereservene, mens henholdsvis 56 og 53 prosent regner med å ansette flere samt øke sine investeringer. 

LES OGSÅ: Næringspolitikken?

Konjunkturbarometeret understreker at det fremdeles er god fart i oppturen som begynte i 2017, og som avløste den kraftige smellen etter oljeprisfallet i 2014. Ikke overraskende er det de gode tidene for oljeselskapene som skaper optimismen, selv om godfølelsen er tilsatt noe nøkternhet. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank peker da også på utfordringene innenfor olje- og gassnæringen. Hva gjør selskapene som brukte nedturen etter 2014 til å omstille seg, for så å gå tilbake til for eksempel oljeservice da tidene ble bedre? Hvordan vil disse selskapene håndtere den roligere veksten som ventes nå i 2020? Det vil verken være uventet eller et brudd med tidens klimatrender hvis flere slike selskaper går inn i fornybar eller oppdrett. 

LES OGSÅ: Bedriftene ser for seg videre vekst i 2020

Ett av de mest positive trekkene ved det ferske konjunkturbarometeret, er at bedriftene tar hensyn til bærekraft når de legger sine strategier. 90 prosent av bedriftene som har deltatt i konjunkturbarometeret oppgir bærekraft som viktig. Dette er klokt både fordi olje- og gassinvesteringene vil gå ned de kommende årene, og fordi både økonomiske og politiske drivkrefter vil vri næringslivet over i grønnere og bærekraftigere retning. Krisen etter 2014 bør sitte så godt i at omstillingsviljen fremdeles er til stede – også når det kommer til kampen om arbeidskraften. Kostnadsvekst i form av lønnsfest er det siste regionen trenger nå.