«Oppstart for barna»

LEDER: Det kan være klokt å lytte til rådet fra barneombud Inga Bejer Engh om å la seg styre av fakta, ikke av frykt, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det er ikke vanskelig å forstå at mange foreldre sliter med tanken på at barna deres skal tilbake til barnehage og de første trinnene på barneskolen. Med barnehageoppstart fra 20. april og skoleoppstart fra 27. april er det kort tid igjen for kommunene og skolene til å utarbeide lokale retningslinjer etter råd fra Folkehelseinstituttet. De få dagene som er igjen må brukes til best mulig å trygge foreldre og ansatte.

LES OGSÅ: Stavanger avlyser 17. mai-tog – slik blir feiringen

Det kan være klokt å lytte til rådet fra barneombud Inga Bejer Engh om å la seg styre av fakta, ikke av frykt. Fakta er nemlig at smitten er under kontroll, spesielt i vår del av landet. På Stavanger universitetssjukehus var det i går innlagt fem koronapasienter, der én var i respirator. Fagfolk peker på fordelene vi har av ikke å leve så tett på hverandre – og at folk er flinke til å høre på myndighetenes oppfordring om god håndhygiene og sosial distanse. Derfor er det riktig å slippe opp litt etter litt. Det blir helt feil når kampanjer som Facebook-gruppen «Nei til åpning av skole/bhg etter påske» argumenterer med at smitten kommer til å ta helt av etter påske, slik en talsperson uttaler seg til NRK.

Det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som sitter med fakta om smittetall og konsekvenser – som de deretter gir sine faglig begrunnede råd fra til regjeringen. Og i tilfelle skoler og barnehager har regjeringen valgt å være forsiktigere enn anbefalingene fra helsemyndighetene, nettopp for å imøtekomme den usikkerheten mange foreldre og barnehage og skoleansatte kjenner på.

Det er uansett viktig å være lydhøre overfor familier der noen har kroniske sykdommer. I slike tilfeller må det gå an å få til dialog med fastlegen, barnehagen eller skolen for å bli enige om ordninger som passer. Håndteringen av pandemien må være faktabasert, men må også være fleksibel siden ingen sitter med fasiten om rett og galt innen tiltak.

LEDER: «Krisepakke til oljå»