Opposisjon med hastverk

LEDER: Høyres forsøk på å angripe mann og ball uten at ballen er i spill, framstår overilt, skriver Bjørn G. Sæbø.

Foreldre på Tasta har latt utålmodigheten vippe over i høylytt frustrasjon etter å ha lest kommunedirektørens forslag til 2020-budsjett og handlings- og økonomiplan. I Aftenbladet beskrives forfallet på Tastaveden skole inngående, og ved siden av dårlig inneklima, lekkasjer og mangel på solskjerming er toalettene så ekle at elevene vegrer seg for å gå på do i skoletiden.

LES OGSÅ: Nå starter en tøff kamp for Kari og flertallspartiene

Budsjettprosessen er slik at kommunedirektøren (tidligere kjent som rådmannen) legger fram et mest mulig forsvarlig budsjett, der han også har bakt inn signaler og vedtak fra det foregående året. Fram til formannskapsmøtet 28. november bruker de nye flertallspartiene tiden på å prioritere, omprioritere, kutte, plusse og kna det administrativt framlagte forslaget. Det kan sies mye om at det går over en måned mellom framleggelsen fra kommunedirektøren og behandlingen i formannskapet – en måned som nesten er politikk-fri sone på Rådhuset. Om dét har vært årsaken til at Høyre går til angrep på posisjonspartiene for brudd på løftene om å pusse opp Tastaveden, er uvisst. I sin politiske plattform skriver de rødgrønne partiene konkret at de vil «framskynde rehabiliteringen av Kvernevik, Tastaveden og Vaulen skole», men i likhet med alle oss andre har ikke Høyre sett posisjonens forslag til budsjettendringer.

Om Høyre har tatt en overdose Møllers tran eller har glemt ut hvordan det er å være i opposisjon, skal være uskrevet. Flertallspartienes plattform gjelder også for valgperioden – alle løfter skal ikke nødvendigvis innfris i 2020. Høyres forsøk på å angripe mann og ball uten at ballen er i spill, framstår overilt. Høyre vil få godt med anledninger til å kjøre hardt ut mot Ap, SV, Sp, Rødt, FNB og MDG helt fram til kommunestyremøtet 16. desember. I mellomtiden er det ganske villedende å anklage posisjonen for løftebrudd før de har fått anledning til å legge fram sine forslag til endringer.