Norge må heldigitaliseres

LEDER: Norge er blant verdens mest digitaliserte land, men de analoge hullene er store, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det vil komme en tid med granskingskommisjoner, evalueringsrapporter og kritiske gjennomganger av hvordan Norge håndterte koronapandemien i 2020. Omfanget vil trolig bli mer omfattende enn etter terroren i 2011, og de framtidige granskerne må se på alt fra desentralisert organisering av helsevesenet, smittevernarbeid, beredskapsplaner, fastlegenes rolle, hvordan NAV gjør jobben sin og hvordan sivilsamfunnet stiller opp.

Oppgaven er ikke nødvendigvis å klynge noen «skyldige» opp etter veggen, men å søke forbedringer. Pandemien som rammer oss er en påminnelse om sårbarhet og kanskje et frampek om hvordan framtidige klimaendringer kan skape store og plutselige kriser. LES OGSÅ: Etablerer luftveiskontor


Norge er blant verdens mest digitaliserte land, men de analoge hullene er store. Aftenposten omtaler hvordan Folkehelseinstituttet og smittejegerne i kommunene har brukt penn og papir i smitteoppsporingen. Ikke noe galt med penn og papir, men å samle inn og rapportere data på den måten er åpenbart tidkrevende. Sør-Korea og Taiwan har brukt ny teknologi til å drive smitteoppsporing og de to landene har greid å påvise hvordan koronaviruset har spredt seg geografisk. Der har vi noe å lære.


Koronaviruset har også gitt oss historier om hvordan fastleger plutselig har fått øynene opp for videokonsultasjon. Ifølge Dagens Næringsliv har videoløsninger for fastleger fått en solid opptur, men det er lite betryggende at det må en så stor krise til før helsevesenet bruker teknologi som har vært her i noen tiår allerede. Der privatpersoner og privat næringsliv knapt bruker noen timer på å finne digitale løsninger på nye problemer, bruker Helse-Norge årevis.

Hensyn til personvern og pasientdata ligger selvsagt fremst i pannen på alle helsearbeidere, men i en krise som dette fører penn, papir og telefaks til at det tar unødvendig lang tid å knekke koronapandemien. Hele Norge må gjennomdigitaliseres – ikke minst Helse-Norge.