Næringspolitikken?

LEDER: Høyre og andre partier som kritiserer Kari Nessa Nordtuns ferske koalisjon for mangel på næringspolitikk, får mer vann på møllen jo mer tid den næringspolitiske tilretteleggeren Greater Stavanger blir liggende på sotteseng, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det har lenge vært kjent at Greater Stavanger er på de nye flertallspartienes dødsliste. Prosjektorganisasjonen som 16 kommuner og fylkeskommunen står bak og har Forus Næringspark som eier, får etter alt å dømme 2020 som sitt siste leveår. Stavanger og Sandnes vil ikke mer, og i all hast foretok flere mindre kommuner vedtak før nyttår om å komme seg ut.


Det er fullt mulig at noen av Stavangers nye flertallspolitikere har en idé om hvordan næringspolitikken i kommunen og regionen skal se ut, men hva, hvem og hvordan er vanskelig å få øye på. Den politiske plattformen til flertallspartiene er utstyrt med fire setninger om regional næringspolitikk med ord om Stavangers regionale ansvar, men med konklusjon om at Greater Stavanger nedlegges «i sin nåværende form på sikt», og at det skal tas initiativ overfor andre kommuner for å finne fram til et samarbeid. Dette er vagt og uforpliktende – samtidig som flertallspartiene stiller seg lagelig til for hogg. Høyre og andre partier som kritiserer Kari Nessa Nordtuns ferske koalisjon for mangel på næringspolitikk, får mer vann på møllen jo mer tid den næringspolitiske tilretteleggeren Greater Stavanger blir liggende på sotteseng.


Skal mer av det næringspolitiske arbeidet overlates til fylkeskommunen, slik flere har ivret for? Skal kommunene bygge opp næringsavdelinger og etablere næringspolitiske utvalg når Greater Stavanger legges ned? Skal det være «bilaterale» avtaler kommunene imellom, og hvordan skal dagens Greater Stavanger-oppgaver skjøttes? Å vedta å sette noen ut i skogen for å dø uten en klar begrunnelse, er svakt politisk håndverk selv om intensjonene kan være gode. Det er mulig at Greater Stavanger  har vært for dyrt og for dårlig, men svar på slikt går det an å få gjennom kritiske prosesser. Det er også mulig at organisasjonen ikke har hatt nok oppgaver, men dét kan gjerne skyldes at politikerne som sitter i styret samt utgjør eierne, ikke har stilt klare nok krav?