Nå er det under en måned til rushtidsavgiften forsvinner!

DEBATT: Vi er klare for å nå feire rushtidsavgiften sin bortgang og håper du som innbygger er enige med oss i at dette er en god start!

Av: Tom Henning Slethei (Ordfører i Sola, FrP), Pål Morten Borgli (Varaordfører i Sandnes, FrP), Leif Arne Moi Nilsen (Gruppeleder Stavanger FrP), Robert Raustein (Gruppeleder Randaberg FrP) og Margrete Dysjaland (Gruppeleder Rogaland FrP).

Fremskrittspartiet fikk i valgkampen en viktig seier, vi kjempet lenge for å fjerne rushtidsavgiften og det får vi nå til! Det betyr at vi er et steg nærmere målet om et bomfritt Rogaland. Det viktigste vi kan gjøre som parti nå, er å kjempe videre for å redusere bompengene enda mer. Kampen er ikke vunnet, men slaget mot rushtidsavgiften vant vi. Dette betyr at alle bilistene på Nord-Jæren får skattelette som vil merkes hver måned til vi vinner frem og fjerner hele bomringen! 

Det ligger også i den nye avtalen et kutt på 2 milliarder kroner i investeringene, det betyr noe for kostnadene i bymiljøpakken og er med på å sikre at innkrevings perioden for bomringen ikke forlenges. Regjeringen har også lagt inn premiss om at bomringen sin levetid ikke kan forlenges, det er en stor seier for oss. Den forrige bomstasjonen gikk på overtid, det skal ikke dagens bomring gjøre. Vi har også fått gjennomslag for at takstene ikke kan økes over indeksregulering. 

Dette er gode og viktige gjennomslag for Fremskrittspartiet som sikrer en skattelette til folk flest i vår region. Kompromissene vi gikk på er gir reduserte avgifter, det gir mer penger til prosjektene og det sikrer at bomringen kan fjernes over tid. Vi skal til tross for dette kjempe for deg, vi skal fortsette kampen om enda mer statlige midler. Vi ser at Oslo ikke ønsker 5 milliarder til å redusere bomringen sin, disse pengene er vi klare for å ta imot. Totalt så er kompromissene vi gikk på gode for regionen vår. Det gir økt statlig støtte på 16% den reduserer og sikrer at kostnadene ikke blir høyere og den fjerner rushtidsavgiften. Vi håper du som en av våre velgere er fornøyd med jobben vi har fått til, vi understreker at vår primærpolitikk er enda mer statlig finansiering og ingen bompenger. Dette er vi dessverre det eneste partiet på stortinget som ønsker. Det er bare Fremskrittspartiet som sier ønsker å endre hele finansieringsmodellen til å ikke inneholde bompenger. 

Veien til målet om å fjerne hele bomringen blir litt kortere 10/02, og vi kan begynne arbeidet med å sikre enda mer statlig finansiering, gjennomganger av prosjektene som ligger i avtalen og sikte oss innpå å redusere bompengene enda mer! 

Vi er klare for å nå feire rushtidsavgiften sin bortgang og håper du som innbygger er enige med oss i at dette er en god start! Jobben er ikke over, vi skal jobbe videre for å ytterligere redusere og fjerne bomringen til slutt, målet om bomfritt Rogaland står fast!