Nå bygges det barnehager!

DEBATT: Vi må bli en mer attraktiv kommune for barnefamilier. Da må vi bygge gode barnehager, men også prioritere barn på alle områder.

Av: Rune Askeland. Leder av utvalg for miljø og utbygging. Kommunestyrerepresentant (MDG).

Barna våre er Stavangers fremtid. For MDG er en kommune for den oppvoksende generasjon viktig. I dag er det stor mangel på barnehageplasser på Storhaug, noe som fører til morgenstress og økt bilkjøring. 

Det nærmer det seg første spadestikk i Lervigkvartalet. Her skal det bygges en flunkende ny barnehage med seks avdelinger. Dette vil bli et fantastisk kvartal for utdanning, lek og gode nabolag.  Barnehagen blir godt tilrettelagt for levering av barn til fots eller med sykkel.  Det skulle i grunnen bare mangle i en sentrumsnær bydel. I tillegg kommer det en sårt tiltrengt skole, en butikk, nabolag funksjoner og et kontorbygg. Store deler av fasaden skal bygges i tre. Dette blir flott!

Ja, den skal bygges først, så det tar litt tid før de første barna kan ta i bruk barnehagen. Nå er saken til politisk behandling. For MDG og de samarbeidende partiene er det viktig at barnehagen og skolen blir ferdig raskt.  Lervigkvartalet kommer til å bli et pulserende hjerte som kommer til å skape liv i bydelen.  Ut av kvartalet skal det gå en åre inn i Lervig Sykehjem.  En gangforbindelse mellom sykehjemmet og taket av kvartalet kan skape spennende muligheter for samhandling. 

I utvalg for Miljø og Utbygging 19.februar, så skal vi levere mer god politikk for våre barn.  Vi skal vedta bygging av en ny barnehage på Teknikken-tomten. Denne barnehagen skal ønske 150 barn velkommen i slutten av 2022.  Det er viktig å satse på Våland. 

For MDG og de samarbeidende partiene så er det svært viktig at vi har et lavt klimaavtrykk når vi bygger. I Stavanger har vi en ambisiøs klima og miljøplan som vi styrer etter. Vi skal selvsagt hensynta denne når vi bygger.  Vi skal bygge for fremtiden. 

I Teknikken barnehage skal 80% av byggets varmebehov dekkes av fornybare energikilder, stål som benyttes skal være resirkulert, og det skal brukes solenergi. Kommunens miljøavdeling skal være tett på byggingen. 

På byggeplassen blir det krav om lave klimaavtrykk: Oppvarming av brakkerigger og uttørking av nybygg skal skje uten bruk av diesel. Elektrisk tårnkran skal benyttes. I tillegg skal barnehagen bygges i tre, et miljøvennlig og godt naturmateriale. Det ligger an til at dette blir en kjempeflott barnehage.   

Vi må bli en mer attraktiv kommune for barnefamilier. Da må vi bygge gode barnehager, men også prioritere barn på alle områder. Vi må vise at Stavanger er en kommune som er trygg og god å vokse opp i.  

Stavanger har barnehager og skoler med dyktige ansatte.  Våre barn kan gå i barnehager der de får lek, læring og en trygghet som er helt avgjørende for veien videre i livet.  På skolene våre har vi lærere og støttepersonell som gir barna livsmestring og læring, noe som gir en trygghet for deltakelse i fellesskapet resten av livet. Å satse på en god barndom er lønnsomt for fremtiden.  God forebygging er roten til alt godt. 

En skole, eller en barnehage, er ikke komplett uten de fysiske rammene. Vi må bygge skoler, skolegårder og uteområder som støtter opp om målene i skolenes og barnehagenes kvalitetsplaner. Et godt fysisk arbeidsmiljø bidrar til trivsel og god tilrettelegging for både ansatte og elever. 

Vi må ha trygge skoleveier for de som skal gå til skolen selv.  MDG og de samarbeidende partiene vil innføre hjertesoner rundt skolene våre for å gjøre det tryggere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stoppe- og hentesoner er bra for alle. 

Det kommer til å bli kamp om pengene til bygging i årene som kommer.  Vi står midt oppe i en klimakrise som kommer til å kreve mye av kommunekassen.  Vi har en befolkningsutvikling der vi får en høyere andel godt voksne.  Det er positivt at flere lever lengre og ikke minst lever godt, men Stavanger trenger flere i yrkesaktiv alder. Da må jobber skapes og familiene må se på Stavanger som den beste kommunen for sine barn. 

MDG og de samarbeidende partiene i kommunen bretter opp ermene og skrider til verket. Barne- og familiekommunen Stavanger skal på kartet!