Mer natur med MDG i styring

KRONIKK: MDG tror på en grønn politikk som vil gjøre hverdagen triveligere for folk flest.

Av Rune Askeland, leder, utvalg for miljø og utbygging, kommunestyrerepresentant Stavanger (MDG)

Har du gått rundt Mosvatnet i det siste og sette den nye bekken? Rennende vann er både en god måte å frakte bort vann på, men og noe som gjør omgivelsene vakrere.

Mange av Stavangers bekker ligger i rør. Å åpne flere av disse bekkene vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv by, med mulighet for lek og mer naturmangfold, samtidig som det hjelper å håndtere økte nedbørsmengder. Sam­arbeidspartiene ønsker å åpne flere bekker, og vi ber derfor om en oversikt over hvilke steder, særlig i bystrøk, dette kan være aktuelt og hvordan det kan gjennomføres, i vårt forslag til budsjett.

Dette har vært gjennomført i andre byer med suksess. Se bare på vakre Åboulevarden i Århus som et godt eksempel. Rennende vann kan tilføre en trangbodd by positive kvaliteter. 

Mennesker trenger natur, også i en stor by som Stavanger. Miljøpartiet kjemper mot en nedbygging av naturen som skjer bit for bit. 

Vi ser hele veien at en tar et lite stykke her og et lite stykke der. Etter hvert så må noen si stopp. Vi har områder i kommunen som må vernes mot flere inngrep. Mosvatnet er et slikt område. Mosvatnet er et viktig våtmarksområde. Nå har vi vedtatt at vi skal søke om å få et biotopvern av området. Det vil si et vern som skal beskytte fuglene, vannet og hekkeområdene. 

Det flotte her er at vi kan både ta vare på den unike naturen, samtidig som det legges til rette for at folk kan benytte området rundt Mosvatnet som før. En grønn lunge som nå er blitt enda vakrere med en bekk som tilfører Mosvatnet friskt vann. 

Området rundt skal også bli et enda mer attraktivt turområde for små og store. Det bygges en aktivitetspark for barn mellom 6 og 12 år ved Mosvangen. Det skal bli en av kommunenes mest attraktive lekeområder. Her blir det vandring ved tretoppene og stilige hytter som barna kan leke i. Vi gleder oss til den er ferdig. 

Trivsel og gode naturopplevelser henger sammen. Det er viktig for MDG at lavutslippssamfunnet vi skal inn i, også er et samfunn preget av trivsel for alle aldersgrupper. 

Hva betyr det at MDG er med på å styre Stavanger kommune? 

Det betyr at tema som klima, miljø, trivsel, barn og unge, og en skole for alle er blitt enda viktigere. 

Det betyr flere grillplasser i våre grøntområder, slik at engangsgriller blir unødvendig. Det betyr at det satses som aldri før på å plante insektvennlige bytrær. Mange av de er frukttrær. 

Det betyr et sentrum med mer aktivitet for alle. Flere lekeplasser, bedre tilgang for småbåter til sentrum, og flere gågater på sentrumshalvøya.

Det betyr at kunnskap ligger til grunn for klimatiltakene. Vi skal nå styre etter et klimabudsjett, ikke etter antakelser. 

Vi styrer etter et mål om å kutte 80 % av klima­gassutslippene innen 2030. Det er tøft, men mulig. Selv om det er utrolig tungt for mange med alt som har skjedd med korona, så kan vi lære noe av dette året og. Kommunen har allerede spart millioner på færre flyreiser. Flere digitale møter, er god klimapolitikk. Samtidig så skal en være oppmerksom på at mange er blitt mer ensom i år. Psykisk helse er et satsingsområde for oss, her er forebygging et sentralt tema. 

Hvordan ser MDG for seg Stavanger om noen år? 

Et grønnere sentrum med mindre biler og flere aktivitetstilbud. 

En kommune som kan tilby gode tjenester i alle kommunedeler. Skoler og barnehager med flotte uteområder. Flere treffplasser der folk kan møtes og trives i lag. 

En kommune som produserer fantastisk god mat på en klimavennlig måte. 

En kommune som omstiller seg fra olje til det bærekraftige og som tar vare på den gode kompetansen underveis. Trygge fremtidsrettede arbeidsplasser er viktig for oss. Stavanger skal være helt sentral i den nye grønne økonomien og ha et næringsliv som andre kan misunne. 

En kommune som bryr seg om både de store tingene, men og de litt mindre, som betyr mye for hver enkelt. Flere benker til slitne folk, til gravide som trenger en pust i bakken, eller til deg som skal slappe av med en god bok i fine omgivelser. En kommune som legger til rette for kunst og kunstopplevelser. 

Klimakutt og god livskvalitet er ikke motsetninger. Å redusere parkeringsplasser for å gi rom for sykler og flotte byrom vil bare øke bruken av sentrum. Vi trenger ikke cruiseskip for å skape folkeliv. Vi trenger et sentrum som tilbyr et attraktivt næringsliv kombinert med flotte omgivelser og aktiviteter til alle aldersgrupper. Et sentrum som også er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, som skal ha like god eller bedre tilgang enn i dag. 

MDG er et ansvarlig styringsparti som utvikler vår kommune sammen med innbyggerne. 

Sammen skal vi skape en kommune som ikke bare kutter utslipp, men som også øker trivselen. MDG ønsker alle en fredfull tid fram mot jul. Ta godt vare på hverandre og følg alle smittevernrådene. 

Vi vil oss et land, som er friskt og smittefritt.