Lytt til barnas stemmer

DEBATT: Annekteringen av Vestbredden kan resultere i det 21. århundrets apartheid.

Av: Jeremy Stoner. Regional direktør for Midtøsten i internasjonale Redd Barna.

Vi har fryktet denne utviklingen i mange år. Den israelske regjeringen har sagt at de i juli skal kunngjøre planene om permanent annektering av Vestbredden. En annektering er klart ulovlig i henhold til folkeretten og undergraver ethvert håp om en tostatsløsning. 

Det betyr også at 25 tusen palestinske barn blir hjemløse og går en svært usikker framtid i møte. 

Området som Israel vil ta permanent beslag på, er for tida hjemstedet til 80.000 palestinere. Til tross for at det lenge har vært en overhengende trussel at de kan bli hjemløse, miste jobben sin og potensielt bli stående igjen i sentrum av konflikten, har de ikke fått vite noe om detaljene i planene til den israelske regjeringen om å annektere Jordan-dalen og 235 ulovlige bosettingsområder som utgjør nesten en tredjedel av Vestbredden. 

Det eneste de vet er at de vil bli presset til å forlate sine hjem for å gjøre plass til israelske familier som flytter inn og overtar området. 

Det er få paralleller i internasjonal moderne politikk til det som nå er i ferd med å skje, mener en rekke analytikere. I flere tiår har tostatsløsningen vært det som skulle løse konflikten og garantere selvbestemmelse for begge folkeslag. Det er også den eneste løsningen som ivaretar synspunktet til generasjonene av palestinere som har bodd på landområdene i århundrer. 

Men drømmen om en palestinsk stat blekner fort – annektering vil splitte territoriet opp i små øyer av delte enklaver uten noe sammenhengende landområde igjen til å bygge en statsløsning.

Folkeretten er helt tydelig når det gjelder annekteringen: Den er ulovlig. Den vil også true barns rettigheter, inkludert deres rett til å overleve, lære og være trygge. Tretten år gamle Ashraf*, som er en av dem som risikerer å miste hjemmet sitt hvis annekteringen blir gjennomført, sier: «Når jeg ser for meg framtida, ser jeg bare tap. Tap av rettigheter og tap av drømmer». 

Det er ingen tvil om at annekteringen vil være en katastrofe for palestinske barn. Allerede nå ser vi at ødeleggelsene av palestinsk-eide strukturer på Vestbredden – som har økt med 250 % siden begynnelsen av året – har redusert tilbudet av viktige tjenester og tilstedeværelsen av nødhjelpsorganisasjoner i området. Det kommer i stedet til å bli mer tilstedeværelse av israelsk militære, flere kontrollposter og mer vold. 

Dette skremmer barna. Sara* (14) forteller: «jeg blir redd når jeg ser soldater, våpen, raketter og kontrollposter. Alt jeg vil er å føle meg trygg og fri». 

En annektering vil destabilisere den allerede flyktige regionen, og protester og sammenstøt er allerede i gang på Vestbredden. De første rapportene viser økende militær beredskap i Gaza som svar på annekteringsplanene. Stabiliteten i regionen balanserer på en knivsegg og enhver opptrapping av voldshendelser vil være ødeleggende for både palestinske og israelske barn.

På sikt kan palestinske myndigheter (PA) oppløses, og etterlate et departement som leverer viktige tjenester for barn – som vann, helsehjelp og utdanning – i fritt fall. Over 70 prosent av skolene er drevet av myndighetene. Disse risikerer å måtte stenge dørene dersom PA slutter å eksistere. 

Og selv om behovet for humanitær hjelp sannsynligvis vil øke, vil det bli vanskeligere for organisasjoner å nå fram med nødhjelp. En tredjedel av stedene Redd Barna arbeider i ligger i områder som er planlagt å annekteres, og det er fremdeles uklart om vi vil få lov til å fortsette. 

FN har advart at brudd på menneskerettighetene mest sannsynlig vil intensiveres, og at annektering vil resultere i helt ulike rettigheter for palestinske og israelske barn som vokser opp i samme område. Som FNs eksperter selv sier kan dette bli det 21. århundrets apartheid. 

Palestinske barn har grunnleggende rettigheter som alle andre barn. De har en rett til å bli hørt i saker som angår deres framtid. Likevel forteller de oss at de føler seg usynliggjort for verden. Tolv år gamle Khaled* forteller: «Min bønn til verden er at dere skal høre stemmen min og stemmen til ethvert palestinsk barn. Hvis dere hører oss, vær så snill og sett oss fri». 

Generasjoner av palestinske barn har vokst opp uten å kjenne noe annet enn konflikt og okkupasjon. Annekteringen vil frarøve dem muligheten til en bedre framtid. Dessuten vil det medføre svært uforutsigbare og skadelige konsekvenser for både israelske og palestinske barn. Den eneste måten å gi disse barna den framtida de fortjener er gjennom en fredsprosess som inkluderer palestinere og som setter barnas beste og deres rettigheter i sentrum. 

Selv om vi lever i en tid med enorme globale utfordringer, kan vi ikke snu oss bort nå. FNs menneskerettighetseksperter har advart om at fordømmelse uten konsekvenser verken vil forhindre annektering eller avslutte okkupasjonen. De understreker at tida for ansvarliggjøring er kommet og at det må bli slutt på tomme ord uten handling og konsekvenser. 

Vi appellerer til Israel, palestinske ledere og til alle verdensledere om å lytte til barnas stemmer. Ikke iverksett annekteringen, men gjenoppta i stedet seriøse forhandlinger for å oppnå en varig løsning som gir sikkerhet og verdighet for alle.

* Navnene er endret av sikkerhetsmessige hensyn.