Look to London

DEBATT: Koronakrisen har vist oss at det er mulig å jobbe annerledes. Kanskje flere vil velge hjemmekontor en dag eller to i uka. Da reduseres behovet for store nye veiprosjekt.

Av: Heidi Bjerga. Gruppeleder SVs fylkestingsgruppe.

Hva har vi og London til felles? Vi har mange ting felles, ikke minst et interkulturelt samfunn, og en Paris-avtale. Paris-avtalen forplikter oss og dem til å gjøre de rette prioriteringene for framtiden. Gjennom avtalen har vi forpliktet oss til å redusere klimautslippene. Det må få betydning for våre prioriteringer.

Det har fått store konsekvenser for London, for der vant miljøjurist Tim Crosland fra advokatbyrået Plan B en uventet, men etterlengtet seier i retten, kan vi lese i Dagens Næringsliv lørdag 27. juni. Da konkluderte dommeren med at den britiske transportministeren hadde brutt loven. Han hadde ikke tatt hensyn til Paris-avtalen da han ga grønt lys til ny rullebane på Heathrow. Dommen sier at flyplassen ikke kan bygges ut før de involverte beviser hvordan dette kan gjøres i tråd med miljømålene i Paris-avtalen.

Dommen i London sier ganske enkelt at når en stat sier at den vil jobbe mot et klimamål på godt under to grader, og helst 1,5, så må de vise at de gjør det. Da kan de ikke fortsette å bygge infrastruktur som øker karbonavtrykket.

Har dette noe å si for oss her i Norge, og Rogaland? Ja, mener vi i SV. Det er mange prosjekt som må under klimalupen. Vi har også forpliktet oss til å nå klimamålene. Det vil vi ikke gjøre hvis vi fortsette med Rogfast. Eller Hordfast. Eller en ny rullebane på Gardermoen, for å nevne noe. Alle disse prosjektene er klimabomber. Men heldigvis kan vi stoppe prosjektene nå, med Parisavtalen i hånden.

At flertallet av partiene i fylkestinget i Rogaland fortsatt kjemper for Rogfast er en gåte for oss i SV. De er villige til å gi blankofullmakt for å få realisert prosjektet. Selv om de vet at klimamålene vil ryke. Og vi vet at kostnadene stiger. SV mener det er på tide å stoppe nå. Vi har alternative løsninger. Nullutslippsferjer over fjorden, og oppgradering av Rennfast koster mindre enn halvparten av Rogfast. Vi kan også tenke oss ferjer mellom Mekjarvik og Arsvågen, eller Arsvågen – Hanasand kun med gods. Da blir kostnadene til oppgradering av Rennfast enda lavere.

Koronakrisen har vist oss at det er mulig å jobbe annerledes. Kanskje flere vil velge hjemmekontor en dag eller to i uka. Da reduseres behovet for store nye veiprosjekt, slik seniorforsker Morten Welde ved NTNU skriver i DN i slutten av juni.

Oppgradering og flere forbikjøringsfelt på eksisterende veinett vil være framtidens løsninger. Det reduserer kostnadene betydelig, og det reduserer inngrepene i naturen. I følge en rapport Statens vegvesen la fram i oktober i fjor vil det koste bilistene mellom 75 og 300 milliarder kroner EKSTRA å bygge firefelts veier framfor en vei med to felt og forbikjøringsfelt.

I tillegg til at vi kommer til å jobbe annerledes, påpeker siviløkonom og analytiker Sven Haugberg  i en kronikk i Aftenbladet 9. juni, at det ikke er grunnlag for et felles bo- og arbeidsmarked mellom Haugalandet og Nord-Jæren. Til det er reisetiden for lang, selv med Rogfast. Det er langpendling som legges til grunn for finansiering av Rogfast. Samtidig bygger Stavanger 10-minutters byen. Ti minutter fra hjem til jobb og butikk. Det øker ikke behovet for langpendling, slik de legger opp til i Rogfast. 

Vi i SV mener det er på tide å stoppe Rogfast nå. Vi må se hva som skjer i London, og gå videre med planer som støtter opp om klimamålene i Paris-avtalen her i Rogaland og. Det må være målet når Rogfast nå skal til ny behandling i Stortinget.