Løgnlære på skattebetalernes regning

DEBATT: – Jehovas vitner har oppkonstruert sin egen religion, og mottar årlig flere millioner i støtte fra den norske stat, skriver Dagfinn Dalva.

Av Dagfinn Dalva, Storhaug

Nå hører vi på nyhetene at i Russland har myndighetene gått til aksjon for å prøve å stanse Jehovas vitner (JV). Vitnene er ifølge russisk lov ekstremister, og JV som trossamfunn er derfor ikke lovlig i Russland. Noen har heldigvis forstått hva slags vranglære JV faktisk prøver å forgifte verdenssamfunnet med. 

Husk at vitnene er 100 % overbevist om at det er kun de som er Guds sanne menighet på jorden. Det betyr at også Jesus, Moses, Paulus og hele den første menigheten vi leser om i Bibelen, var helhjertede Jehovas vitner. Alle andre kirkesamfunn står utenfor Gud nåde, og kan ikke arve evig liv i paradis. 

Det er ikke noe nytt at det dukker opp forskjellige trosretninger, og dermed også forvirring angående hvem som er den rette hjorden. Men Jesus sier: «Og disse tegnene skal følge dem som tror; de skal tale i nye tungemål». Dette skal altså være et tegn på hvem som faktisk er den sanne menigheten. Men i JV praktiseres ikke tungetalen. 

Vitnene lærer at i evigheten skal de leve på en paradisisk jord slik som nå, men uten synd. Angående dette, sier Jesus: I den kommende verden tar man ikke til ekte, og man gir ikke til ekte. Man blir som englene i himmelen. Dette sier Jesus til saddukeerne, og legger til: Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene. 

Slik er det jo også med vitnene: De kjenner ikke skriftene, ei heller Guds kraft. De har oppkonstruert sin egen religion, der de lager seg til med en masse med lovbud og ekskludering av medlemmer. Denne vranglæren prøver de å spre over hele jorden. Dette skal vanlige skattebetaler være med å finansiere. JV mottar årlig flere millioner i støtte fra den norske stat. 

Både i det nye og det gamle testamentet står det klart og tydelig at det skal komme en dag da alle må stå opp av graven, og stå til regnskap. Dette har de klart å forvrenge til at det er bare de som ligger i «minnegravene» som skal stå opp igjen, altså vitnene selv. Disse skal så få evig liv på jorden. Vi andre skal sove videre i en evig søvn. 

Men i Daniel står å lese at «mange av dem som sover i jorden skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky». Vi vet jo hva denne sistnevnte tilstanden heter. Men dette med «spott og evig avsky», har JV bare tatt bort. Det beste er jo alltid å lage sin egen lære, etter klipp og lim-metoden.

LES OGSÅ: Fikk motorhavari med politiet på hjul