Klimarealismen

LEDER: Det er ikke sikkert at Eldar Sætres kurs er den rette, men Equinors konsernsjef har i hvert fall plassert fornybar som en del av selskapets strategi.

Årets politiker- og næringslivstunge Solamøte markerte kanskje et vendepunkt. Den 29. utgaven hadde for første gang klima og miljø som et gjennomgående tema og ikke bare som grønn pynt. To andre aspekter viste seg i form av klimarealisme og virksomheter som er villig til å gå i bresjen i det rogalandske grønne skiftet. Og for all del: Her er det ikke snakk om «klimarealismen» enkelte klimafornektere slår om seg med. 

Realismen står å lese i rapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» Thema Consulting Group har utarbeidet for Lyse. Rapporten er forbilledlig klar i sin anbefaling av tiltak for å makte 26 prosent nedgang i klimagassutslipp i Sør-Rogaland. Det må være nullutslipp fra person- og varebiler innen, nullutslipp fra bussene til Kolumbus, 25 prosent kutt i utslipp fra sjøtransport, 30 prosent biojetdrivstoff til fly – og en god rekke andre tiltak. Veitrafikken står for 27 prosent av utslippene – og av dén andelen utgjør personbiler om lag 74 prosent – mens jordbruket er den andre store klimagassutslipperen med 28 prosent. 

Tallene er brutale, spesielt siden spriket mellom mål og metoder er så stort. Mens Lyse-rapporten peker på hva som skal til for å nå 26 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, er det nasjonale målet 40 prosent. Dét er likevel lite sammenlignet med Stavangers mål om 80 prosent kutt i utslippene. Forsøkene som er gjort for å nå målet om nullvekst i biltrafikken viser at det skal godt gjøres å nå 26 prosent kutt, mens 80 prosent ser ut som science fiction.

Ved siden av en ny type klimarealisme er det bra å se at store bedrifter som Lyse, Equinor og Aibel tar et samfunnsansvar. Det er ikke sikkert at Eldar Sætres kurs er den rette, men Equinors konsernsjef har i hvert fall plassert fornybar som en del av selskapets strategi.