Rogalands Avis mener

Triksing med avgifter

Stavangers nye flertallspartier vurderer å bruke avgifter på vann og kloakk som distriktspolitikk.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Vann, renovasjon og avløp er utgiftsposter som gjør stadig større innhogg i boligeiernes privatøkonomi. Mens eiendomsskatt er på vei ned og skal fases ut, skyter de kommunale avgiftene fart. Dette er avgifter kommunene ikke skal tjene på, men alle som følger med på regningene sine ser at alt blir dyrere. Renovasjon koster mer, blant annet fordi kravene til sortering er mye strengere enn for noen tiår siden. Avløp skal renses og det gjøres heldigvis på forsvarlig vis gjennom det interkommunale selskapet IVAR. Drikkevannet krever både avansert rensing og et omfattende distribusjonsnett. På toppen av det hele setter et våtere og villere klima nye krav til investeringene. Mer regn betyr økt dimensjonering på avløpsrør.

Spleiselaget dekkes av de kommunale avgiftene og har høy legitimitet, men nå risikerer Stavangers nye flertallskoalisjon med KrF i spissen å undergrave ordningen. Flertallspartiene vil «vurdere» – som det heter i den politiske plattformen deres – å la boliger og bedrifter i utvalgte bydeler slippe de kommunale avgiftene. Varaordfører Henrik Halleland (KrF) har frontet forslaget om å la Sjernarøyene, Halsnøy, Byre, Bokn, Ombo og Fogn være avgiftsfrie områder for å motvirke fraflytting. Å stoppe fraflytting fra Stavangers utkanter er et standpunkt KrF og flertallspartiene fortjener støtte for, men avgiftsfritak er feil vei å gå.

Siden de kommunale avgiftene følger prinsippet om selvkost, innebærer fritak i noen områder at resten av kommunen vil få økte kommunale avgifter. Det vil være alt annet enn rettferdig hvis områder med levekårsutfordringer skal betale mer for at bolig- og bedriftseiere nord i kommunen skal slippe unna. Det blir å gi distriktsstøtte ved å hive regningen over til boligeiere som allerede sliter med utgiftene. Hvor skal grensen gå? Skal hytteeiere på Fogn og Byre også få subsidiert vann og avløp? Overfor RA sammenlikner varaordføreren Forus og Ombo. Det skal bli interessant hvis et flertallsstyre ledet av Høyre hiver høyere avgifter over på næringslivet i Stavanger.

Sannheten er at norske kommuner har et ekstremt etterslep. Norsk Vann mener det er behov for å investere 81 milliarder kroner i ledningsnett for vann, og 114 milliarder kroner i ledningsnett for avløp fram mot 2040. Samme organisasjon anslår at gjennomsnittlig gebyr for norske husholdninger vil om lag dobles i 2040 fra dagens nivå på 9500 kroner til 19.000 kroner.

KS kjenner ikke til at det er gjort tilsvarende grep tidligere som det som foreslås i Stavanger, og med tanke på hvor viktig det er at vann, avløp og renovasjon virker, bør flertallspartiene finne andre måter å hjelpe utkantene på enn triksing med avgifter. For drøyt 20 år siden vurderte flere norske kommuner å la amerikanske investeringsselskaper eie vann- og avløpsrør for å leie dem tilbake, men eksperimentet kjent som US Lease ble for dristig og måtte skrinlegges. Det samme bør skje når flertallspartiene «vurderer» avgiftsdiskriminering i Stavanger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener