Rogalands Avis mener

Mehl uten politimål

Justisminister Emilie Enger Mehl forstår ikke den alvorlige situasjonen politiet er i.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Gisselsituasjonen i Eiganestunnelen fikk et tragisk utfall, men det kunne ha gått enda verre. Hendelsen søndag 22. oktober står som et eksempel på hvor viktig det er at politiet har nok folk på jobb. Både Politiforum og Aftenbladet har satt søkelyset på bemanningen i Sør-Vest politidistrikt denne søndagskvelden og natt til 23. oktober, og det viser seg at tilfeldighetene har spilt en sentral rolle. Gisseltakingen som begynte på Randaberg og endte med at gisseltakeren ble skutt av politiet ved Kiellandsmyrå skjedde i et vaktskifte.

Tidspunktet innebar at både politiets kveldslag og nattlag hadde mulighet til å rykke ut. Det går knapt an å tenke på konsekvensene hvis gisselbilen ikke hadde blitt stoppet i Eiganestunnelen, men fortsatt inn til sentrum. Slike dramatiske situasjoner er sjeldne, men politidistriktene som dekker store byer må også planlegge for det utenkelige. Politiforums og Aftenbladets artikler avdekker at politistyrken bare en halvtime senere ville ha vært nede på minimumsgrensen. Den nedre grensen er seks patruljer utenom i helgene, og disse politifolkene skal holde orden i Stavanger-regionen, Dalane og Ryfylke. Området med 350.000 innbyggere har landets laveste politidekning med 1,51 politifolk pr. tusen innbyggere, mens målet er 2 pr. tusen.

Sør-Vest politidistrikt har sitt å stri med, men situasjonen i Stavanger, Sandnes og andre større byer blir ikke bedre av at Oslo politidistrikt ikke klarer å løse løpende politioppgaver. Hamas-angrepet på Israel og krigen på Gazastripen har ført til en rekke demonstrasjoner og behov for politibeskyttelse av jødiske og israelske mål i Oslo. 44 politibetjenter fra store deler av landet er beordret til hovedstaden for å bistå. I Sør-Vest politidistrikt er det 25 færre politifolk sammenlignet med i fjor. Oslo politidistrikt mistet 90 politiutdannede tjenestefolk de ni første månedene i år. Paradokset er at Norge har 400 politihøgskole-utdannede kvinner og menn uten jobb.

Mangel på kompetent arbeidskraft kan ikke brukes som en bortforklaring. Folkene er der, men prioriteringene og justisministerens mål mangler. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fornøyd slått fast at politietaten får 2 milliarder kroner mer over neste års statsbudsjett. Halvannen milliard av denne potten går til å opprettholde dagens nivå, 500 millioner brukes til å bekjempe økonomisk kriminalitet, vold og overgrep og lokal tilstedeværelse, 50 millioner øremerkes økonomisk kriminalitet og kriminelle nettverk, mens 15 millioner settes av til kampen mot gjengkriminalitet i Oslo. Det er ikke politiutdanning i Alta eller politikontor i Engerdal som bør stå på justisministerens prioriteringsliste nå. Mye har skjedd siden Hurdalsplattformen ble skrevet, og Mehls mangel på mål er også en mangel på evne til å forstå her og nå-situasjonen i politietaten.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener