Rogalands Avis mener

Næringsfloppen Ap

Jan Christian Vestre og Kari Nessa Nordtun snakket flytende næringslivsk, men bedriftslederne straffer Ap knallhardt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Ap holder seg med den mest energiske næringsministeren noensinne. I Stavanger går det knapt en dag uten at ordføreren møter næringslivet. I Sandnes jobbes det iherdig med å legge til rette for arbeidsplasser i et nyoppusset sentrum. Hjelper det? Nei. Bedriftenes favorittparti er og blir Høyre. Ifølge en måling Kantar har utført til SR-Banks konjunkturbarometer, foretrekker 54,3 prosent av bedriftslederne Høyre. Knapt synlige 2,8 prosent heier på Ap. Det må legges til at målingen er foretatt blant 600 bedriftsledere i Rogaland, Vestland, Agder og Oslo – som alle tilhører SR-Banks nedslagsområde.

Målingen dekker fylker der næringslivet står sterkt, med Agder utenom Kristiansand som unntak. Fellesnevneren er også at det er områder der Ap sitter med styringen i de store byene – helt fra Oslo, via Kristiansand til Sandnes/Stavanger og Bergen. Få vil argumentere mot at Statoil-veteranen og NHH-siviløkonomen Stanley Wirak bryr seg om næringslivet, og en kikk på Kari Nessa Nordtuns møtekalender bekrefter at dagene går med til styremøte i ONS, innlegg på en Shell-konferanse og hilsningstale til Lastebileierforbundet – for å ta et tilfeldig utvalg av møtene hennes denne uken. Stavangers gjentatt høye plasseringer på NHO-kåringene over mest attraktive kommune for næring tyder på at noe blir gjort riktig.

Kontrastene mellom «det går så det suser og bare se på nyetableringene, den lave arbeidsledigheten og regjeringens satsing på fornybar» og etterlatte inntrykk, er ekstreme. Historiefortellingen om og fra næringslivet er en helt annen en den som kommer fra rødgrønne partier på sentralt og lokalt nivå. Regjeringen Solberg håndterte alt i alt koronapandemien på en god måte, men de økonomiske virkemidlene var helt andre enn regjeringen Støre kunne bruke da sistnevnte fikk Ukraina-krigen og alle følgekrisene med inflasjon og dyrtid i fanget. Der Erna brukte klassiske motkonjunkturtiltak som innsprøyting av penger i økonomien for å holde hjulene i gang, må Jonas holde igjen. Økt pengebruk vil føre til økt inflasjon og økte renter, er tankegangen. Budsjettkutt er som kjent mindre populært enn budsjett-oppblåsing.

Nokså bakpå og temmelig panisk har Støre-regjeringen sett at de må hente inn økte skatter og avgifter, blant annet for å dekke Ukraina-regninger og strømstøtte til private. Den som lurer på hvorfor Ap ikke slår an blant bedriftslederne, kan begynne med å se på økt arbeidsgiveravgift – som er særlig aktuelt blant bedriftene i SR-Banks undersøkelse. Legg til restriksjoner på utleie av arbeidskraft, høyprisbidrag på kraft, sendrektighet rundt strømstøtte til næringslivet, lakseskatten og rikingflukt til Sveits – og det er bare å se Ap floppe til tross for at både Jan Christian og Kari snakker flytende næringslivsk.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener