Rogalands Avis mener

Reddet av Pasientfokus

Kari Nessa Nordtun bør sende en blomst til Pasientfokus og en kaktus til egne partifeller på Stortinget.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Distriktspolitikk er et evig glødende bål Senterpartiet kan puste liv i når gallupene går dem imot. Det er etter hvert bred enighet om å legge flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo – hovedstaden som har mer enn nok av direktorater og tilsyn i tillegg til departementene. For noen kan det likevel aldri bli nok distrikt – og det var derfor Sp kjempet for at statlige arbeidsplasser for all del ikke måtte flyttes til Stavanger, Bergen og Trondheim. At regjeringen tapte med én stemme i Stortinget – takket være Irene Ojala – bør få regionens ordførere til å spleise på en blomsterbukett til Pasientfokus’ ene stortingsrepresentant. For Ap bør det være bekymringsverdig at Frp, Høyre, Venstre, KrF, MDG, SV og nevnte Irene Ojala gjorde partiet enda mer sårbart i de Ap-styrte byene Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kommunalminister Sigbørn Gjelsviks (Sp) forsøk på å flise opp etablerte fagmiljøer i byer som ikke heter Oslo, er nok en grunn til at Arbeiderpartiet sliter i storbyene. Påfunnet med å utvide målet med å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo-området til også å gjelde Stavanger, Bergen og Trondheim, ble fremmet i fjor sommer. Saken fikk først et omtale da det viste seg at fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen var i ferd med å trenere samlokaliseringen av Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Akvariet i Bergen. Forsøket på å flytte topplederjobber i Fiskeridirektoratet nordover har tjent som en advarsel om hva Sp definerer som distriktspolitikk. Bergen er ikke distrikt nok for Sp, og da er neppe Stavanger det heller.

Blant statlig ansatte i Oslo vakte det raseri da arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman flyttet 230 jobber i Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund. Norman gjorde ikke noe annet enn å sette sin egen økonomiprofessor-teori ut i praksis. NHH-professor Norman mente at det trengs en kritisk masse av kompetanse for å balansere makten i Oslo, konkret ved å etablere arbeidsplasser for høyt utdannede i aksen mellom Stavanger og Bergen. Det er ikke vanskelig å se logikken i at Fiskeridirektoratet holder til i Bergen med sitt havforskningsmiljø. Haugesunds maritime rolle kan ikke argumenteres imot, slik at Sjøfartsdirektoratets plassering ved Smedasundet er like opplagt som at Oljedirektoratet holder til i oljebyen Stavanger. For øvrig får Gjelsvik utbetalt lønnen sin fra et direktorat i Stavanger.

Sps definisjon av «distrikt» er også en merkelig innretning. Som et felles arbeidsmarked på Nord-Jæren og i stadig større grad Ryfylke, er det innenfor å bo på Ålgård eller Hjelmeland for å pendle til en statlig arbeidsplass på Ullandhaug. De nevnte storbyene er regionale sentre med store omland – i tilfelle Sigbjørn Gjelsvik har glemt hvordan Norge utenfor Kommunaldepartementet ser ut.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener