Rogalands Avis mener

Equinors bonus-bonanza

Norske lønnsmottakere blir avkrevd moderasjon. I Equinor-ledelsen krever de bonanza.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Equinor er Norges feiteste melkeku. I 2022 sprøytet Forus-selskapet 509 milliarder kroner inn i skatt – og i siste kvartal i fjor betalte Equinor mer i skatt enn det internasjonale giganter som Microsoft, JP Morgan, Google og Citigroup betaler i løpet av ett år. Skattleggingen av Equinor viser hvordan det norske skatteregimet virker på sitt beste. Det 67 prosent statseide Equinor har vært og er Norges viktigste selskap, og med den statusen følger helt spesielle forpliktelser. Én av disse forpliktelsene er en del av det delstatlige eierskapet og den norske modellen – og det er nøkternhet. Lønns- og bonusfesten i Equinor-ledelsen tyder på at toppene i selskapet mangler forståelse for den norske virkeligheten.

Som konsernsjef fra 2021 har Anders Opedal gjort en god jobb med å gjenopprette Equinors omdømme etter å ha tapt 200 milliarder kroner over 20 år på prosjekter i USA. Saudabuen Opedals oppgave har vært å la Equinor være gode på det de kan best, og det er å hente opp olje og gass fra Nordsjøen. Det ville vært en fordel om Equinor tok med seg den samme realitetsorienteringen når bonus- og lønnsnivå til selskapets ledelse skal vurderes.

Anders Opedal fortjener en god lønn etter å ha levert er driftsresultat på 800 milliarder kroner, men hvor går grensen? I den ferske årsrapporten som Klassekampen og Dagens Næringsliv omtaler, går det fram at konsernsjefen nærmer seg 20 millioner kroner i lønn. Samlet lønn for Opedal er 19,6 millioner, en oppgang på to millioner fra året før. Etter Russlands invasjon av Ukraina og Putins struping av gassleveranser til Vest-Europa, har Equinor gjort en viktig jobb med å øke kapasiteten. Det går an å forestille seg at både Opedal og hans ansatte har hatt et travelt år, samtidig er realiteten at Equinors superprofitt har en tragisk innramming. Det er Russlands umenneskelige krigføring som har rystet det europeiske energimarkedet og ført til økt etterspørsel og ditto priser.

Mandag starter mellomoppgjøret, og det er ingen overraskelse at LO kommer til å snakke høyt om Equinors lederlønninger når partene setter seg rundt bordet. «Hinsides» er LO-sekretær Are Tomasgaards karakteristikk. I et oppgjør der det skal manes til moderasjon og aktørene er opptatt av at frontfagsmodellen (eksportbedrifter forhandler sin lønnsvekst først, og lønnsveksten ellers i samfunnet forhandles lik eller lavere, red. anm.) skal følges, er Equinors mangel på magemål en påminnelse om at den norske modellen er under angrep. Folk flest går ned i kjøpekraft, og det minste et i hovedsak statlig selskap kan gjøre er å lytte til eieren – næringsminister Jan Christian Vestre – sin beskjed om moderasjon.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener