Rogalands Avis mener

Politikammeret, brannstasjonen og tinghuset – hvor mye skal rives?

Politikammeret, brannstasjonen og det katolske sykehuset. Skal vi bare rive raben?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Riv raben» var den utviklingsoptimistiske oppskriften i årene etter 2. verdenskrig. «Raben» var Gamle Stavanger og store deler av Storhaug – områder som i dag er sentrale deler av Stavangers sjel. Politikerne og ikke minst byantikvar Einar Hedén hindret en katastrofal sanering av bygninger som datiden så på som klar for riving. Hvordan står det til med bevaringstanken i Stavanger i dag? Er byen ferdig bevart? Trehusbyen har fått et sterkt forsvar, men hvordan står det til med offentlige bygninger?

Utadvendte etater som politi, brannvesen og domstoler har selvsagt helt andre behov i 2023 enn hva tilfellet var på 1950- og 1960-tallet. Politiet har for lengst flyttet fra Nytorget til Lagårdsveien, mens brannvesenet nylig slokket lyset på stasjonen på den samme Lagårdsveien. Nå er Rogaland Brann og rednings to sentrale stasjoner i Stavanger lagt til Lervig og Schancheholen. At ansatte med så viktige samfunnsfunksjoner har så gode arbeidsforhold som mulig, skulle bare mangle, og neste på listen over trengende institusjoner i Stavanger er tingretten. Dagens mer enn 70 år gamle tinghus har strengt tatt vært på overtid i mer enn 20 år, og nå går Statsbygg ifølge Aftenbladet inn for at det bygges nytt. Sikkerheten er for dårlig siden lokalene mangler en indre sone med atskillelse av potensielt voldelig tiltalte. Paradis og to tomter på Lagårdsveien kan være aktuelle – og den ene er der den utflyttede brannstasjonen ligger i dag.

Mønsteret er at de viktige samfunnsfunksjonene fra etterkrigsårenes Stavanger flyttes rundt av nødvendige grunner, men så var det dette med etterbruken. På Nytorget er det riveplaner for det fullt brukbare politikammeret, som skal erstattes av Mediebyen. Og på Lagårdsveien kan altså brannstasjonen bli revet til fordel for et nytt tinghus. Hva som skal skje med Stavanger tinghus fra 1951, er et tema som ikke har vært oppe til diskusjon ennå. Risikerer vi at tinghuset tegnet av arkitekt Grevstad, lider samme skjebne som politikammeret, tegnet av Eyvind Retzius og Svein Bjoland? Hva med den nedlagte brannstasjonen fra 1956? Her er det sannelig mye rabe å rive. I tillegg nærmer det seg politisk behandling og mulig riving hvis St. Fransiscus Hospital – det tidligere katolske sykehuset i Kannik – skal vike plass for et nytt høyhus.

Det er bekvemt for Stavanger-politikerne å peke på utviklingen og gamle bygninger som står i veien, men i tråd med en den ambisiøse klimaplanen er det vel ikke? Det kan også se ut som en enkel strategi å rive litt her og fjerne litt der, mens det heller bør tas en prinsipiell debatt om hvor mange av de offentlige bygningene fra i hovedsak 1950- og 60-tallet som skal vekk. Uten en slik prinsipiell debatt om gjenbruk og miljøkonsekvenser av å rive for å bygge nytt, blir lokalpolitikerne et lett bytte for utbyggere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener