Rogalands Avis mener

UiS-hjemmeseier

For Stavanger som universitetsby er en mastergrad i juss uvurderlig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Universitetet i Stavanger har all grunn til å gratulere seg selv. Nå får UiS opprette mastergrad i rettsvitenskap – som vil si at framtidige jurister kan ta hele utdanningen sin på Ullandhaug. UiS og Universitetet i Agder er de nye institusjonene som kan tilby en av landets viktigste akademiske utdanninger. Gladnyheten kom etter at utdannings- og forskningsmiljøet har møtt flere motbakker enn det Ullandhaug normalt byr på. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes (Sp) torpedering av medisinstudiet og budskapet fra rektor Klaus Mohn om trangere tider, utgjør de verste kneikene.

Fagmiljøet på Handelshøgskolen ved UiS er viktig for jusstudiet. Tilbud innen forretningsjuss har fungert som en bru til den nye mastergraden, og for Nokut (Nasjonalt ogan for kvalitet i utdanningen) har det vært utslagsgivende at UiS har jobbet med en sentral disiplin som strafferett. Med Gert Johan Kjelby og Andrea Minto som nye professorer er laget toppet. Kjelby har sitt fagfelt innen strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett, mens Minto er en anerkjent juridisk forsker innen EUs finanslovgiving og hvitvasking.

Det kan se ut som om forskning og høyere utdanning utenfor de «etablerte» universitetsbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø kommer til på tross av og ikke på grunn av. Det rår en ukultur der studenter ved de allerede etablerte jusstudiene har advart mot etablering av nye masterstudier i rettsvitenskap. Før oppmykingen av gradsforskriften gikk dekanene ved tre juridiske fakulteter sammen om å skrive en kronikk med argumentasjon mot at flere utdanningsinstitusjoner skulle få tilby hele utdanningsløpet i juss. Forsvaret deres for å beholde gradsmonopolet regjeringen Solberg fikk oppløst, var at samfunnet kunne få flere jurister enn rettsstaten trenger. Argumentet er tvilsomt. Jussfaget utdanner generalister som kan jobbe på flere nivåer i privat og offentlig sektor. Nav lider under juristmangel på 70 prosent av kontorene sine, mens Konkurransetilsynet tidligere har etterlyst jurister som også kan økonomi – noe UiS kan begynne å forsyne dem med.

Utdanning, forskning, et godt studentmiljø og akademikerspirer som flytter til regionen (og blir her når de er ferdigstudert), er viktigere enn det meste annet som gjøres i Stavanger. Det er en kjensgjerning at Rogaland er systematisk nedprioritert innen høyere utdanning og forskning, noe som framgår av tall Næringsforeningens magasin Rosenkilden presenterer. Fylket har 152 innbyggere pr. studieplass, der tallene for Oslo er 56, Troms og Finnmark 43, Trøndelag 49, Vestland 68 og Agder 80. Tre firedeler av de statlige midlene til forskning går også til de fire gamle universitetsbyene. UiS må få all nødvendig støtte for å kjempe videre for viktige studier – både for profesjonsstudiet i psykologi og medisin.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener