Rogalands Avis mener

Skadd helsevesen

Diagnosene om helsevesenet kommer på løpende bånd. Greier politikerne å foreta en triage?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Helseministerens sykehustale om kutt, NRK Brennpunkts avsløring om eldreomsorgen, fastlegekrise, nedleggelse av fødselsklinikker og nå også rapporten fra Helsepersonellkommisjonen. Antallet kriser på Ingvild Kjerkols vakt gikk fra vondt til verre. I stedet for å krangle om på hvilken måte Kjerkol skal snakke om kutt – korrekt observert av statsviter Svein Tuastad i en VG-kronikk – bør helsedebatten dreie seg om prioriteringer. På et skadested må det utføres triage – en sortering av pasienter etter skadegrad. Det skadde helsevesenet trenger en helsepolitisk triage.

Det er lite konstruktivt av politikerne å drive med peke-leken, der dagens regjering skal få oss til å tro at krisen(e) i helsevesenet skyldes åtte års Høyre-vanstyre. Eller at alle problemene i den samme sektoren kom i de 15 månedene Kjerkol har sittet med ansvaret. Det må være en felles oppgave for lokalpolitikere og rikspolitikere å se på hva som kan løses ved å prioritere. Ett av Helsepersonellkommisjonens poenger er at fagfolk må brukes på det de kan, slik at leger bruker tid på pasientene. Legesekretærenes endelikt har ført til at legene bruker mer tid på administrative oppgaver, og det må tas de rette grepene som får sykepleiere til å stå i hele stillinger.

I VG klager legepresident Anne Karin Rime på forholdene ved Sykehuset Østfold, der hun selv er sykehuslege. Sykehuset Østfold er nytt, men de ansatte mener det fungerer dårlig fordi det skjer kutt underveis i prosessen, og kuttene blir som regel ikke utredet godt nok. Nå ser vi at sykehuseieren staten er i ferd med å gjøre de samme feilene mens Nye SUS bygges på Ullandhaug. En ekstraordinær prisvekst på 500 millioner kroner for første byggetrinn gir reell risiko for at Sør-Rogaland må leve med delt løsning mellom Ullandhaug og Våland i uoverskuelig framtid. Konsekvensene for driften når det gjelder økonomi, rekruttering og pasientbehandling er ikke fullt ut belyst, men blir utvilsomt store. Høyres lokallag i Stavanger, Sandnes og Sola har ifølge Aftenbladet foreslått milliardbeløp for å få bygget ferdig Nye SUS i ett jafs.

Forslaget er i milliardklassen, men kommer neppe levende til Stortinget uten at Høyre-lagene sier hvor de vil hente pengene fra. Todelingen av SUS er nemlig en konsekvens av en håpløs finansieringsmodell, og få ting ville vært mer helsebringende enn om Høyre begynte å snakke om hvordan det betales for de store investeringene. Sykehusbygging med delfinansiering over driften er markedstenkning på et område der markedet ikke leverer. At staten overtok sykehusene fra fylkene var fornuftig for å sikre nasjonal likebehandling, men logikken i å spare penger ved å bygge et halvt sykehus på Ullandhaug, er vanskelig å få øye på. Staten bygde ikke en halv opera eller et halvt nasjonalmuseum da kostnadene sprakk for de prosjektene.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener