Rogalands Avis mener

Houston, UD har et problem

Nedleggelse av generalkonsulatet i Houston er mer enn et problem for Stavanger og oljå.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Silotenkning» heter det gjerne når fagmiljøer ikke evner å se ut av sitt snevre miljø. Om det er for dårlig utsikt fra siloen som er Utenriksdepartementets problem når det nå er bestemt at Norge skal legge ned sitt generalkonsulat i Houston, er usikkert. Mye kan likevel tyde på at UD er for lite orientert om næringslivet både i USA og i Norge – for av alle USAs 50 stater er det Texas man bør være i.

For Stavanger er forbindelsen til vennskapsbyen Houston mer enn pynt. Forbindelsene mellom byene har selvsagt vært tuftet på felles næringsinteresser, det er tette forretningsforbindelser mellom Rogaland og Texas og politikere fra regionen har i årevis valfartet til Houston-oljemesså OTC. Generalkonsulatet ligger også lokalisert med Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners. UDs begrunnelse for å nedlegge generalkonsulatet i Houston er kostnader og at det er et endret sikkerhetslandskap i Europa – samtidig som Norges ambassade i Slovakias hovedstad Bratislava stenges.

Mens UD peker på ressurser og Øst-Europa, bruker Miljøpartiet De Grønne fossilargumentet i sin støtte til nedleggelse, slik det kom fram i debatten i kommunalutvalget tirsdag. Riktig nok er Houston oljete så det holder, men førstnevnte by er også stor innen medisinsk teknologi – og der har kanskje Stavanger med sine medisin-ambisjoner noe å lære? Overgangen fra fossil til fornybar skjer i Texas, og det gigantiske havvindprosjektet utenfor New York foregår med kompetanse hentet fra Equinors kontor i Houston. Om det er noe å følge med på via norsk nærvær i samme by?

Verken UD eller MDG ser ut til å være videre oppdaterte på den store strømmen av teknologibedrifter og arbeidskraft som nå går flytter fra California til Texas. Teslas hovedkvarter er flyttet fra Palo Alto til Austin, drøyt 25 europeiske mil fra Houston. Hewlett Packard og Oracle har tatt samme veien, og selv om Texas energiforsyning er fossildrevet bygges sol- og vindkraft ut i et høyere tempo enn i California. South By Southwest i Austin har da også gått fra å være en musikk- og filmfestival til også å bli en festival for interaktive medier og teknologi som trekker til seg stadig flere besøkende næringslivsfolk fra Rogaland.

Stavanger-politikere har i noen år vist at de kan se over kanten av siloen, noe som vises ved at Stavanger-regionens Brussel-kontor ble grunnlagt så langt tilbake som i 1993. Mens EU og Brussel er spesielt viktig for å gi offentlig forvaltning og næringsliv kunnskap og informasjon knyttet til EØS-avtalen, kan et stavangersk Houston-kontor fungere som en døråpner for både næringslivsfolk og akademikere fra vår region. Det er god lokal tradisjon å skue mot vest, og når UD ikke evner å se fordelene ved norsk representasjon i ett av USAs viktigste områder, kan det være en god idé å dra i gang et spleiselag til en stavangersk utenriksrepresentasjon i Texas.

Mer fra: Rogalands Avis mener