Rogalands Avis mener

Fattigdom og forbauselse

Krise følger krise, og regjeringen følger opp med forbauselse i stedet for handling.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Statsråders fravær i forrige ukes «Debatten» på NRK om fattigdom, har utløst kritikk fra alle kanter. Det er naturlig å tro at en regjering for folk flest som er spekket med rådgivere og et kobbel med PR-folk sender statsrådene ut også i de vonde debattene. Fattigdomsdebatten er ikke et spørsmål om arbeidsminister Marte Mjøs Persens anger etter en debatt hun burde tatt – problemet stikker langt dypere.

Prisstigning på mat, strøm sammen med rentehopp og reallønnsnedgang betyr at de fleste tar en kuttrunde i egne budsjetter, men hva med alle som har et ferdigkuttet budsjett? Som må velge mellom mat og strømregning? Køene av folk som ber om gratis mat har vokst som konsekvens av krig og dyrtid – også når vi ser bort fra de ukrainske flyktningene som må ha hjelp. Det er unnlatelsessynd å la seg forbause over at steinrike Norge har et voksende fattigdomsproblem, og det er en unnlatelsessynd å la seg forbause over at vi håndterer fattigdomsproblemene så dårlig.

Det er flere år siden kommunedirektøren i Stavanger viste tall over økning i fattigdom. Siste oppdatering fra i sommer er at 2856 barn i Stavanger lever i lavinntektsfamilier. På lokalt nivå er det heldigvis tatt grep som billigere og gratis SFO til lavere klassetrinn, slutt på avkorting av barnetrygd i familier som får sosialhjelp og nå også signal om at flertallspartiene i Stavanger vil sette av enda mer penger til skolemat. Hvorfor skal millionærer få billigere SFO-retorikken lar enn så lenge vente på seg, men angrep på universelle velferdsordninger er det siste de nyfattige trenger nå. I så måte er det interessant at Høyre vil øke barnetrygden med 3000 kroner i året. I 2017 måtte den da 88 år gamle Kåre Willoch sette Høyre-landsmøtet og forsøket på å erstatte barnetrygd med behovsprøvde ordninger.

«Arbeidslinjen» ligger til grunn for de fleste store partier. Arbeid skal lønne seg mer enn trygd, og flest mulig i arbeid er et selvfølgelig mål. Mens de med mye drar ifra, henger alle som er avhengige av trygd og ytelser fra det offentlige etter når prissjokk avløser prissjokk. Det er disse problemene er regjering for folk flest og vanlige folk må ta tak i. Fortellingen om unnasluntrere må ikke få styre regjeringen – ytelsene må opp når prisene går opp. Arbeidslinjen må ikke kvele folk som ikke kan arbeide.

Noen lar seg forbause over at flere står i matkø mens pågangen hos NAV går ned. NAV skal gjøre individuelle vurderinger, men mange som nå trenger støtte er redde for de drakoniske kravene for å få økonomisk nødhjelp. Må bilen selges og ungenes konfirmasjonskonto tømmes? Regjeringen har en tillitsreform på gang, og det vil være klokt av regjeringspartiene å snakke tydeligere om at NAV-saksbehandlere må se opp fra skjemaene og heller se den enkelte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener