Rogalands Avis mener

Bergen som skrekk og advarsel

Motstanderne av parlamentarisme skremmer med Bergen. Dét holder ikke.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Med én stemmes overvekt vedtok Stavanger kommunestyre mandag å åpne for en overgang til parlamentarisme. Mandagens avstemning var første etappe. Det nye kommunestyret får i oppgave å bestemme om Stavanger skal styres etter dagens formannskapsmodell, eller om kommunen skal gjøre som Bergen og Oslo og innføre parlamentarisme. Sistnevnte innebærer at vi får et byråd eller en byregjering som innstiller politiske saker, og ikke som i dag der politikerne får sakene til behandling av kommunedirektøren (tidligere rådmannen).

Store spørsmål krever grundighet, og det er derfor mandagens lovpålagte votering skal gjennom en ny runde, der det nye kommunestyret må ha 2/3 flertall for å innføre parlamentarisme. En avstemning med 34 for parlamentarisme og 33 imot og splittelser – som Høyre med 11-4, Ap med 9-9, MDG 2-2, KrF 1–2 og FP 1–5 – er oppsiktsvekkende. Sp, SV, Rødt og Pp stemte alle samlet nei, mens Frp og Venstre gikk inn for parlamentarisme. Stemmespriket om et så viktig spørsmål tyder på at mange partier skyver det vonde og vanskelige foran seg. Tid har det vært nok av, det er over to år siden Leif Arne Moi Nilsen (Frp) reiste spørsmålet om styringsform. Det er ikke uvanlig at partigruppene stiller sine representanter fritt når det skal vedtas saker som ikke er forankret i programmet, men i dette tilfellet har nok flere unnlatt å programfeste av bekvemmelighetshensyn. Og det er heller ikke slik at parlamentarisme er et samvittighetsspørsmål – noe som kan være et argument for å fristille i avstemninger.

Vinglepartiene har ti måneder på seg til å avklare hvordan Stavanger skal styres. Mandagens debatt viser at de trenger tiden til å sjekke ut årsaker og virkninger. En gjenganger er parlamentarisme = bergensk kaos, uten å ta høyde for at Oslo styrer trygt etter det samme systemet. Rødt nevner åpenhet, innsyn og deltakelse i politiske prosesser taler mot parlamentarisme. Åpenhetsbarometeret Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg laget i 2021, viser at byrådsstyrte Oslo ligger som nummer 100 av landets kommuner og Bergen som nummer 298. Formannskapsstyrte Stavanger har plassert seg et sted midtveis på 138. plass. Parlamentarisme innebærer også heldagspolitikere og rådgivere som skal ha lønn, og prislappen på 12 millioner kroner er for all del høy, men hva med å snu regnestykket? Kan formannskapsmodellens innebygde treghet virke fordyrende? Dét er et spørsmål den parlamentarisme-kritiske ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) bør be kommunedirektøren utrede.

Mye av det som oppfattes som et problem i Stavanger-politikken, som høyt konfliktnivå og lite samarbeidsvilje på tvers av partiene, er på plass i dagens formannskapsmodell. Krangel og kiv opptrer uavhengig av om kommunen er styrt av formannskap eller byråd. Disse nyansene må politikerne ta innover seg – noe de kan gjøre ved å lese rapporten de har fått om temaet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener