Rogalands Avis mener

Pengestopp til barnehager

Streiken i de private barnehagene trappes opp, men eierne mottar fremdeles kommunale tilskudd.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Siden 17. oktober har ansatte i private barnehager streiket for å få bedre pensjonsvilkår, og nå er 3100 ute i streik før det kommer en opptrapping mandag. Partene står tydeligvis så langt fra hverandre at tvungen mekling må til, noe som skal gjennomføres førstkommende tirsdag. Det er som alltid negativt at tredjeparter, det vil si barna og foreldrene deres rammes, men det er ikke til å unngå når ansatte bruker sitt ene og legitime våpen i en arbeidskonflikt.

Det er både god praksis og avtalefestet at streik skal respekteres uten at utenforstående blander seg inn, for eksempel ved å jobbe «dugnad» i private barnehager. Dette har det vært flere eksempler på, og kan bli oppfattet som streikebryteri. Prinsippet er at utenforstående ikke skal involvere seg på en måte som påvirker lengde eller utfall av en streik. Det er partene med hjelp av Riksmekleren som skal ordne opp, eventuelt regjeringen med tvungen lønnsnemnd hvis det er fare for liv og helse. Hvordan blir det da med de kommunale tilskuddene som ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør 88 prosent av inntektene til de private barnehagene. I 2020 ble det utbetalt 21,7 milliarder i slike tilskudd til de private barnehagene.

Nå står striden om det er riktig av kommunene å fortsette å betale ut tilskudd til private barnehager der ansatte er i streik. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er en av lokalpolitikerne som vil se nærmere på tilskudd til barnehager som tross alt sparer store kostnader til lønn. Både Nessa Nordtun og oppvekstbyrår Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) peker på at kommunene sender skattekroner de ikke får tjenester tilbake for. Enkelte private barnehager sliter, men med drøyt 10 prosent av overskuddet i 2020 betalt i utbytte, er det ikke veldig synd på eierne.

Det er urimelig at private eiere som mottar tilskudd fra kommuner mens de slipper lønnskostnader. Med slike betingelser haster det ikke for de private barnehageeierne å komme seg tilbake til forhandlingsbordet, slik at arbeidsgiversiden ikke rammes slik de skal av streikevåpenet.

I Stavanger utreder kommunedirektøren om det finnes hjemmel for å stanse tilskuddene til de private barnehagene. Kommunenes interesseorganisasjon KS har inntil videre anbefalt kommunene å utbetale fullt kommunalt tilskudd til de private barnehagene som er i streik fordi regelverket tydeligvis er uklart. «Vi anbefaler foreløpig kommunene å opprettholde ordinært tilskudd inntil videre og avvente eventuelle avklareinger av regelverksforståelsen, også basert på streikens varighet og omfang», som KS har uttrykt det på sine nettsider. Om ikke annet bør utdanningsministeren se nærmere på regelverket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener