Rogalands Avis mener

Politi og pistol

Et ekspertutvalg foreslår at norsk politi alltid skal være bevæpnet. Det er gode grunner til å tenke seg om flere ganger.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det mangler ikke utredninger, rapporer, uttalelser og master- og bacheloroppgaver om hvorvidt norske politifolk skal gå med våpen på hoften på permanent basis. Ekspertutvalget som har lagt fram sin omfangsrike rapport til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) står med andre ord på stødig grunn når de anbefaler generell bevæpning, men likevel er det verdt å få med seg at tre av de åtte utvalgsmedlemmene ikke var enige i konklusjonen. Endring i trusselbildet og nye maktmidler som elektrosjokkvåpen var bakgrunnen for at utvalget ble satt ned, og spørsmålet ble ikke mindre aktuelt etter masseskytingen i Oslo 25. juni. Den siste terrorhendelsen er også grunnen til at politifolk over hele landet går med våpen i beltet fram til 1. desember.

Norsk politi holder svært høy standard, og både utdanning og silingsmekanismer sørger for at eventuelle cowboyer som vil iføre seg uniform aldri kommer så langt som til opptaksprøvene. Utenom periodene med midlertidig bevæpning – som ifølge Politiforum har vært tilfellet 28 prosent av tiden fra 2014 fram til oktober i år – er regelen at våpen ligger låst ned i politibilen og tas fram når det er nødvendig. Framskutt lagring, som ordningen kalles, var også anbefalingen bevæpningsutvalget kom med sist spørsmålet var oppe i 2017. Endringene siden den gang består i både hendelser, de nevnte elektrosjokkvåpnene, punktbevæpning på flyplasser og bevæpning i enkelte områder av hovedstaden. I 2017 viste en undersøkelse at 80 prosent av personer med politifaglig utdannelse sa ja til generell bevæpning. I politikorpset har trenden gått i positiv retning siden 2011.

Norge har vært rystet av flere væpnede voldshendelser de siste tiårene. Nokas-ranet i Stavanger, 22. juli-terroren, angrepet på moskeen i Bærum og Pride-terroren i sommer, bidrar til å endre det generelle synet på beredskap. Har politiet redskapene de trenger for å beskytte oss? Etter 22. juli var svaret nei, men da var det først og fremst «ressurser som ikke fant hverandre» som hindret tidligere inngripen fra politiets side. Har mangelen på våpen i umiddelbar nærhet – det vil si på hoften – hindret politiet i å beskytte folk? er spørsmål som må stilles når vi diskuterer bevæpning.

Politikvinner og politimenn som går ubevæpnet i det daglige er stort sett bare standard i Norge, Storbritannia og New Zealand. Det er ingen grunn til å tro at de lange periodene med bevæpning de siste seks årene har endret politifolks atferd, men den langsiktige virkningen kan være at borgerne i større grad vegrer seg mot å ta kontakt. Det er også viktig at politiet med sitt voldsmonopol fysisk signaliserer at andre maktmidler enn våpen kommer langt foran i rekken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra: Rogalands Avis mener