Rogalands Avis mener

Hipstere i Paradis

Blir de nye bolig- og kontorområdene i Paradis forbeholdt de unge som er for kule til å kjøre bil?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det gigantiske området som nå kalles Paradis er i ferd med å overta Stavanger Øst som scene for transformasjon. Der jernbanen tidligere hersket, skal det ifølge områdeplanen bygges 500 boliger og 60.000 kvadratmeter næring. Planen er ute på høring, og som alltid ved store byutviklingsplaner står det ikke på vyene. Tre store parker, sjøpromenade, gangbru over Hillevågsvannet og fiskesalg hører med når planleggere og arkitekter leker seg på Mac-er og over tegnebord. Det mest kontroversielle hittil er ikke plaskebasseng om sommeren eller skøyteis om vinteren, men om området skal være bilfritt.

Hard Olav Bastiansen (H) i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg har slått alarm og advart mot å bygge et mekka for hipstere (ifølge Store Norske Leksikon en ung og trendy person, i motsetning til en som er konformistisk og spissborgerlig, red.anm.), og Frode Myrhol (Folkets Parti) har også vært sjokkert over at det bilfrie forslaget ble spilt så sent inn i arbeidet med områdeplanen. Myrhol peker også på sentrumsplanens bestemmelser der det gis rom for maksimalt én parkeringsplass pr. to boliger, samt et begrenset antall parkeringsplasser til næringsformål for å få til nullvekst i biltrafikken og redusere klimagassutslipp.

Trolig er Paradis blant områdene i Norge som blir best tilrettelagt for kollektivtrafikk og delingsløsninger. Boligene vil ligge både ved en jernbanestasjon og bussveien, i tillegg til å være i gangavstand til sentrum. Hipster-angsten kan dempes ved å vise til at tilgjengeligheten til viktige jobbområder som Forus, Ullandhaug og Jåttåvågen – i tillegg til sentrum – vil være dekket av tog eller bussvei. Hard Olav Bastiansens spissformulerte innvendinger må selvsagt lyttes til, ikke minst for å unngå tabber som er gjort ved tidligere utbygginger. Et bomiljø blir først godt ved å ha en god miks av beboere, enten de er skjeggete hipstere med sans for surt øl, barnefamilier eller ektepar i 80-årene som vil bo sentralt etter mange tiår i enebolig. Bomiljø forfaller raskt hvis det preges av midlertidighet og beboere som er på vei til noe annet.

Kollektivtilbudene og bil- og sykkeldelingsordning kan fungere i Paradis, men vil de fungere godt nok til å skyve vekk privatbilene? Hvor mange potensielle kjøpere vil la seg skremme vekk av et 100 prosent bilfritt boligområde? Og ikke minst: Synes eiendomsutviklerne som skal bygge boligene, sørge for sikker finansiering og gå med overskudd, at helt bilfritt er en god idé? Bildelingsordning – som drives av Kolumbus – er også avhengig av at tilbudet er så godt utbygd at mor eller far i familien er sikker på at det er en ledig bil når det trengs. Usikkerhetsfaktorene er mange – samtidig som sentrumsplanens begrensninger for parkering er kjent og akseptert i markedet. Målet i Paradis bør heller være å få til et så godt transporttilbud at beboerne selv kan konkludere med at det er unødvendig å eie en privatbil.Mer fra: Rogalands Avis mener